Organisasie

Marreketing Haagse Binnestad issun publiek-private oâhganisasie teâh praumausie van de Haagse binnestad. Zè levegt met haah pagtnâhs, warondâh Buro Binnestad, un graute bèdrage an de stgukterele ekonaumiese ontwikkeling van de binnestad doâh marreketing, prauduktontwikkeling, ut regissere van eindùidege laukale en regionale praumausie en ut stimulere van samewerreking. Auk oâhganiseâht Marreketing Haagse Binnestad (MHB) eivenemente, zauas SjoppingNight en TINK Amazing sjop windows.