Unieke stemlaukasies innut centrum!

Vollegende weik woensdag is ut zauvâh: de Prauvinkiale State- en Watâhschapsvekiezingûh! Om ervoâh te zorrage dat je jâh stemmaumentsje nie wéér pak bè un willeikeuâhrige basisschaul of buâhtcentrum: hieâhondâh vieâh heile biezondere stemlaukasies in de Haagse Binnestad!