Gein toekompstige speildata

D'r zèn op dit maument gein toekompstige speildata bekend.

Laukasie

Taun op kaagt Taun op kaagt

Toegankelijkhèd

Theijatâh PePèn hep rolstoelleplaatse in de zaal. De sanitaire voâhzieninge zèn rùim, maah nie volledag rolstoeltoegankelijk.