Datem & tèd

Maandag 21 september 2020, 12:00 - 15:00 uâh


Tickets

Kaup kaagte

Laukasie

Taun op kaagt Taun op kaagt

Aupeningstède

Aupeningstède
Dag van de weik Aupeningstède
maandag Geslaute
dinsdag 11:00 - 16:00
woensdag 11:00 - 16:00
donderdag 11:00 - 16:00
vrijdag 11:00 - 16:00
zaterdag 11:00 - 16:00
zondag 11:00 - 16:00

Ut Visitors Centre vannut Vreidespelès is geaupend van dinsdag t/m zondag. In de zaumerremaande zèn de aupeningstède van 10 uâh tot 17 uâh. Gedurede de wintâhperiaude (van nauvembâh tot 22 maagt) zèn d'rangepaste aupeningstède: van 11 uâh tot 16 uâh. Ut is geslaute op Eegste en Tweide Kegsdag, Nieuwjaahsdag, Eegste Paasdag en Kauningsdag.