Themaweike

De speiciale themaweike clustere veschillende festivitète van Feis an Zei.

Kind an Zei   vr 19 t/m zau 28 oktobâh 2018

Rondom de heâhfsvekansie is De Haag ~ Scheiveninge de plek waah kindâhre speile, lere en plezieâh hebbe an zei. Van peutâh tot middelbare schaulieâh istâh un praugramma. Zau ken iederein meâh auvâh ut stgand en de zei te ontdekkûh. Doe proeffies met zand en zeiwatâh en ontdek wat je allemaal ken knutsele met vonste vannut stgand!

Club Lâhrdes an Zei - de heile maand nauvembâh

Dùik innun speiciale reiks theijatâhbeleivenisse op laukasie! Dit jaah bestaat badplaats Scheiveninge 200 jaah en dat wogt in heil De Haag grauts geviegd. Un bonte vezameling agtieste is in nauvembâh ùitgenaudag om mei te feistûh. Acrobate, kabberetieâhs, dansâhs en muzikante speile op un verassende plek: de intieme Lâhrdeskerrek. Un sprankelende aude annut âhthentieke variététheijatâh. Vefrissend én innun biezondâh dekoâh met un keuâh an lekkerrenijûh. Un feis dat je nie wil missûh!