De Haag Topspogt - Ondegsteunt de Haagse topspogtâh op weg naah dat ene doel

De Haag Topspogt ondâhsteunt laukale spogtâhs op weg naah hun ultieme doel. Da's voâh un rugbytalent wellich de anslùiting bè ut eâhste tiem en voâh un hockey-intâhnasjaunal as Sam van dâh Ve is dat ut kwalificere voâh de Olympiese Speile met de Neidâhlandse ploeg. Op ellek topspogtnivo staan we klaah. As ùitvoerende oâhganisasie vannut topspogtbelèd van de gemeinte De Haag legge onze take binne de ondâhsteuning van: spogtâhs, vereniginge, regionale talentensentra, nasjaunale topspogtcentra, eivenementûh. Daahnaas zèn we trotse pagtnâh vannut CTO Metropaul De Haag-Rottâhdam, ondâhsteund doâh ut NOC*NSF, en hùize de nasjaunale trainingscentra van zèle en bietsjvolleybal in onze stad. Dit alles maak van De Haag dé topspogtstad an zei!

Vereniginge en Centra

De Haag Topspogt ondâhsteunt topspogtvereniginge, nasjaunale topspogtcentra en regionale trainingscentra. Deize oâhganisasies krège advies auvâh talentontwikkeling, make gebrùik vannut voâhzieningennetwerrek en trainâhs en koaches vollege seminags teâh ùitwisseling van kennis en ut opdoen van ervaringûh. Regionale en nasjaunale toppâhs wogde in De Haag optimaal bediend!

Zakelijk

De Club van 100 is hét zakelijke spogtnetwerrek van De Haag. Un groep spogtieve oâhganisasies met ein gezamelijk doel: ut veâhdahs ontwikkele van de Haagse topspogt. De leije beleive de spogt van dichbè tèdes eksklusieve kèkkies in de topspogtkeuke in rùil voâh hun steun.