070helde

In 2017 zèn wè de samewerreking angegaan met neige ambassadeuâhs. Ambassadeuâhs van de Topspogt in De Haag die mense inspirere, anzette tot spogte en un voâhbeild zèn. Maah ut allerbelangrèkste is ut dat deize topspogtâhs hun stad De Haag un warrem spogthagt toedragûh. Zè zien De Haag groeien as spogtstad an zei en wille hieraan bèdragûh. De neige topspogtâhs die ambassadeuâhsrol vevulde: Renske van Beik, Alexandâh Brâhwâh, Anicka van Emde, Fabian Florant, Lilian de Geus, Raubegt Meeuwse, Kalian Sams, Celeste Split en Sam van dâh Vûh. Wè zèn errag trots om deize topspogtâhs as ambassadeuâhs van onze stad De Haag Topspogt!

070Held Claire Blom