Kontak

De Haag Topspogt ondâhsteunt de spogtâhs op weg naah hun ultieme doel. Da's voâh un rugbytalent de anslùiting bè ut eâhste tiem vinde bè de Haagse Rugbyclub, maah ut kwalificere voâh de Olympiese Speile met ut nasjaunale hockeytiem voâh Naaumie van As. Op ellek topspogtnivo staan we klaah. As ùitvoerende oâhganisasie vannut topspogtbelèd van de gemeinte De Haag legge onze take binne de ondâhsteuning van: spogtâhs, vereniginge, regionale talentensentra, nasjaunale topspogtcentra, eivenemente en dit alles veitelle we an de bewonâhs van onze stad. Daahnaas zèn we trotse pagtnâh en ùitvoeâhdâh vannut Olympies Netwerrek Zùid-Holland, ondâhsteund doâh ut NOC*NSF. Dit alles maak van De Haag dé topspogtstad an zei!