070helden

In 2017 zijn wij de samenwerking aangegaan met negen ambassadeurs. Ambassadeurs van de Topsport in Den Haag die mensen inspireren, aanzetten tot sporten en een voorbeeld zijn. Maar het allerbelangrijkste is het dat deze topsporters hun stad Den Haag een warm sporthart toedragen. Zij zien Den Haag groeien als sportstad aan zee en willen hieraan bijdragen. De negen topsporters die ambassadeursrol vervulden: Renske van Beek, Alexander Brouwer, Anicka van Emden, Fabian Florant, Lilian de Geus, Robert Meeuwsen, Kalian Sams, Celeste Split en Sam van der Ven. Wij zijn erg trots om deze topsporters als ambassadeurs van onze stad Den Haag Topsport!

070Held Claire Blom