Over ons

In 2020 staan we in Den Haag stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sinds 1945 in vrijheid leven. Vrijheid, iets waarvan we dagelijks merken dat het zeer kwetsbaar is. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De Verenigde Naties werden opgericht en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen om verschrikkingen zoals begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Onze huidige rechten en vrijheden zijn niet vrijblijvend, maar scheppen een verantwoordelijkheid voor het behoud en versterken ervan. Juist daarom is het noodzakelijk om onze vrijheid te herdenken, te vieren en hierop vooruit te blikken.