75 jaar bevrijding in Den Haag

Over ons - 75 jaar Vrijheid Den Haag

Favorieten

In 2020 staan we in Den Haag stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sinds 1945 in vrijheid leven.

Vrijheid, iets waarvan we dagelijks merken dat het zeer kwetsbaar is. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De Verenigde Naties werden opgericht en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen om verschrikkingen zoals begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Onze huidige rechten en vrijheden zijn niet vrijblijvend, maar scheppen een verantwoordelijkheid voor het behoud en versterken ervan. Juist daarom is het noodzakelijk om onze vrijheid te herdenken, te vieren en hierop vooruit te blikken.

Toolkit

Tijdens het themajaar wordt de communicatiestijl van 75 jaar Vrijheid Den Haag gebruikt om zoveel mogelijk Hagenaren bij het themajaar te betrekken. Partijen die mee willen doen kunnen gratis een toolkit downloaden. In deze toolkit zijn elementen van de communicatiestijl te vinden die gebruikt kunnen worden om aan te geven dat men meedoet aan 75 jaar Vrijheid Den Haag.

Klik hier voor de toolkit.

Voor organisatoren

Organiseert u een activiteit die bij 75 jaar Vrijheid Den Haag past? Kijk dan op de website van de gemeente Den Haag voor mogelijkheden voor organisatoren. Voor overige (pers) vragen kunt u ook een mail sturen.

Contact

Heeft u een activiteit in het kader van 75 jaar vrijheid, mail ons dan zodat deze in het programma kan worden opgenomen. Voor overige (pers) vragen kunt u ook een mail sturen.

Uw activiteit op onze website?
Heeft u een activiteit in het kader van 75 jaar vrijheid, mail ons dan zodat deze in het programma kan worden opgenomen. Vermeld a.u.b. minimaal de volgende gegevens over uw activiteit: titel, datum, tijdstip, locatie, ongeveer 10 regels met algemene informatie en een website waar meer informatie over uw activiteit te vinden is. Stuur a.u.b. ook een foto in hoge resolutie mee (minimaal 4000 pixels breed en minimaal 3MB). We proberen uw activiteit dan uiterlijk 2 weken nadat u het heeft ingezonden op deze website te plaatsen.

Mail ons!

Onze partners

Er is een samenwerking tussen de organisatie van 75 Jaar Vrijheid Den Haag en de onderstaande organisaties / samenwerkingsverbanden. Zo wisselen we frequent de programma's van activiteiten met elkaar uit en worden programma onderdelen van de partners meegenomen in de stadsbrede communicatie van 75 Jaar Vrijheid Den Haag. 

Just Peace 75 jaar Vrijheid Den Haag
Just Peace
Vlag Verenigde Naties
Verenigde Naties
75 jaar Vrijheid Den Haag - Programma
Haagse Vrijheidsweken
Haagse historie 75 jaar vrijheid den haag
Haagse Historie en Erfgoed
Just Peace 75 jaar Vrijheid Den Haag
Just Peace
Vlag Verenigde Naties
Verenigde Naties
75 jaar Vrijheid Den Haag - Programma
Haagse Vrijheidsweken
Haagse historie 75 jaar vrijheid den haag
Haagse Historie en Erfgoed
Scroll