Voorstelling

Anthony van Gog & Maarten Heijnens Breathing Piece

Bookmark

Calm down.

Take a deeeep breath, babe.
Everything will be fine.
I promise.
Don't you worry.
It's allright.

(lange stilte)

Okay?

Breathing Piece is een performatieve geluidscompositie. Met deze compositie wordt een nieuwe overdrachtsvorm voorgesteld vanuit de combinatie van muzikaliteit en theatraliteit. Het is een poging om vanuit de vormelijkheid van een emotie haar inhoud op te wekken.

De werking van emoties - binnen de kaders van het theater en muziek - worden op een ongebruikelijke en radicale manier benaderd, verbonden en blootgelegd. Binnen deze performatieve installatie komen die twee werelden - in hun verschillen en overeenkomsten in de benadering van emotionaliteit - samen, en pogen daarmee elkaars emotionele pretenties ten opzichte van de toeschouwer/luisteraar op een radicale en vernieuwende wijze te versterken.

Gratis rondleiding MYBODY.COM

Voorafgaand aan de performance wordt in de tentoonstellingsruimte Nest (naast Zaal 3) een gratis rondleiding verzorgd in het kader van de tentoonstelling MYBODY.COM. Deze rondleiding begint om 14:00. Meer informatie over Nest.

English text Breathing Piece

Why does a concert often evoke more emotions than a theater performance? And can you achieve something similar with the theatrical form? Breathing Piece - by Anthony van Gog and Maarten Heijnens - is a musical performance without instruments, only the bodies of the performers are used. With the help of their breath, they create a performative sound composition that investigates the emotional connection between the performer and us, the spectator.

Calm down.

Take a deeeep breath, babe.
Everything will be fine.
I promise.
Don't you worry.
It's allright.

(long silence)

Okay?

Breathing Piece is a performative sound composition. With this composition a new transfer form is proposed based on the combination of musicality and theatricality. It is an attempt to generate the emotion's content out of its formality.

With Breathing Piece a new form of emotional transfer is exposed, based on the combination of the working of emotions within the frameworks of theatricality and musicality. Within this performative composition, the two worlds - in their differences and similarities on the approach of emotional transfer - come together on equal terms, to reinforce each other’s emotional pretensions towards the spectator in an innovative way.

Free tour MYBODY.COM

Prior to the performance in Zaal 3, the exhibition center Nest (next to Zaal 3) will organise a free tour through the exposition MYBODY.COM. This tour starts at 14:00u. More information about Nest.

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht