Gesproken woord

Artist talk – Joncquil, Anatole de Benedictis, Yani Chuang

Bookmark
Artist talk – Joncquil, Anatole de Benedictis, Yani Chuang
In het kader van de tentoonstelling Found Footage waarin werk te zien is van Joncquil, Anatole de Benedictis en Yani Chuang lichten de drie kunstenaars hun werk toe. Tijdens deze artist talks geven zij een bijzonder inkijkje in hun kunstenaarspraktijk. Zij gaan o.a. in op de totstandkoming van hun werk, hun thematiek en drijfveren. Aan de hand van kunstwerken die in de tentoonstelling te zien zijn, vertellen zij uitgebreid over hun werkwijze en het proces dat vooraf is gegaan aan het ontstaan van het werk. Na afloop is er een feestelijke borrel en de gelegenheid om de tentoonstelling nader te bekijken.

Deelname is gratis, graag aanmelden bij nadine@heden.nl

Over de tentoonstelling
Found Footage is een groepstentoonstelling met werken van Joncquil, Anatole de Benedictis en Yani Chuang. Deze drie kunstenaars werken allen met bestaande objecten en beelden als uitgangspunt. Voorwerpen worden ontdaan van hun functionaliteit en krijgen een nieuwe rol als autonoom object. De iconische - en soms ook symbolische - uitstraling die oorspronkelijk werd toegekend aan deze beelden wordt omgevormd naar een eigen beeldtaal met bijbehorende, nieuwe connotaties. Door reproductie en herhaling wordt tevens de waarde en het aura van het beeld ter discussie gesteld. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 16 maart.

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht