Voorstelling

Compagnie couRage - War on Woman

Bookmark

Als bijna alle mannen gesneuveld zijn, wie bouwt dan een stad weer op die tijdens een oorlog tot puin is gebombareerd? Vrouwen worden steevast als slachtoffer afgebeeld. Hebake of Andromache, ooit koning te rijk, zijn nu na een bloedige oorlog niets meer dan arme bedelaars en slavinnen. WAR ON WOMAN wil oude patronen doorbreken.

Waar haalt een vernietigde stad - Ieper (1918) of Homs (2012) - de kracht vandaan voor wederopbouw, als je bedenkt dat tot 75% van de mannen verdwenen is? Als die kracht ‘vrouwelijk’ is, waarom worden vrouwen dan meestal voornamelijk als slachtoffer afgebeeld?

Compagnie couRage maakt een cluster van voorstellingen rond het thema ‘vrouwen en geweld’. Vorig seizoen speelde couRage een verhaal dat handelt over een van de eerste invasies van het Midden-Oosten door het Westen: de Trojaanse Oorlog. Een verhaal dat focust op vrouwen als slachtoffer van oorlogsgeweld: TROJAANSE VROUWEN.

WAR ON WOMEN gaat dieper in op de paradoxale relatie tussen de vrouw als oorlogsslachtoffer enerzijds en als regeneratieve kracht in de heropbouw van vernietigde culturen anderzijds. De tekst 'Troades' van de klassieke auteur Seneca wordt geconfronteerd met twee hedendaagse teksten: 'Precarious Life, The Powers of Mourning and Violence' van Judith Butler en 'De wereldwijde oorlog tegen vrouwen' van Sue Lloyd-Roberts. Een tekst uit het klassiek patriarchale repertoire versus twee vrouwen van deze tijd.

Over Compangie couRage
Compagnie couRage wil monomythen doorbreken door het bevragen van identiteit gebaseerd op cultuur, nationaliteit, taal en gender, door ze om te plooien in de richting van veelzijdigheid, vloeibaarheid en meerduidigheid. Door de verschillen aan te wenden als wordingsprocessen die aanzetten tot structurele veranderingen. Met WAR ON WOMEN maken ze een voorstelling die de westerse monomythe van de vrouw als slachtoffer (Maria Dolorosa) wil openbreken. Ze zoeken naar wat in klassieke Westerse (patriarchale) verhaalstructuren verdrongen wordt: de regeneratieve kracht van het vrouwelijke.

Een interdisciplinaire voorstelling met tekst, zang en dans

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht