Agenda

De negende kunst op het podium

Bookmark
Martin Sjardijn - spin (3) -
De Haagse Kunstkring organiseert  een avond met en over strips en andere beeldverhalen. Beeldend kunstenaars, vormgevers, musici, schrijvers en dichters presenteren hun strips en beeldverhalen of laten hun licht schijnen over het genre. Met projecties, voordracht, muziek en beweging.

De volgende optredens staan gepland:

De Spin Sebastiaan
Rixt van der Kooij zette het gedicht ‘De spin Sebastiaan’ van Annie M.G. Schmidt op muziek. Martin Sjardijn maakte er illustraties bij. Trins Snijders voordracht; Rixt van der Kooij piano. Projectie van beelden.

Levensloop
Teksten van Lizet van Kempen worden uitgesproken door actrice Tatiana Radier en verbeeld in bewegingen door danseres Piline van de Garde.

Joy Misa & Albert Dekking
Were I blind. Tekst en voordracht Joy Misa; beeld Albert Dekking
Give me a dream love. Tekst en voordracht Joy Misa; beeld Albert Dekking
Ziggy. Tekst Luc Plamondon; beeld en voordracht Albert Dekking

Mythologie van de schepping

Beelden uit een ruim 150 meter lange tekening van Nelleke Scharroo met mythologische verhalen samengebracht op website www.mythologievandeschepping.nl

Bulletje en Boonestaak
Ellen Fernhout gaat in op deze socialistisch geëngageerde strip die van 1922 tot 1937 in dagblad Het Volk verscheen.

In het project ‘De negende kunst’ storten kunstenaars van uiteenlopende pluimage zich in de maand november op de kunst van strips en andere beeldverhalen. In de Bovenzaal van de Haagse Kunstkring, waar ook deze optredens plaatsvinden, is een tentoonstelling over het thema ingericht.

De Negende Kunst
In België en Frankrijk is de ‘Negende Kunst’ een normale aanduiding voor de kunst van de strip, de graphic novel, de beeldroman, de comic. Het laat zien hoe zeer de strip of het beeldverhaal deel uitmaakt van de cultuur van die landen. De Belgische striptekenaar Morris, schepper van Lucky Luke geldt als uitvinder van die term. De recensierubriek die hij in de jaren zestig maakte voor weekblad ‘Robbedoes’ gaf hij de naam ‘De Negende Kunst, het museum van het beeldverhaal’.

In Nederland hebben alleen insiders het over ‘Negende Kunst’. Dat zijn de mensen die vechten voor de erkenning van het genre als kunstvorm. Want het beeldverhaal ligt in onze boekwinkels in een verdomhoekje en onze media en de kunstcritici kijken er vaak langs. Veertig jaar geleden maakt het nog een uitbundige bloei door. Maar nu is het ál te rustig. En dat is zonde. Want het gáát hier om kúnst en nog wel een kunst waarin filmtaal, literatuur, beeldende kunst, vormgeving, poëzie en muziek samengaan.

De Haagse Kunstkring greep drie jaar geleden zijn 125-jarig lustrum aan om de wereld kond te doen van de grote hoeveelheid ‘cross-over’ in zijn DNA. Geen wonder dus dat juist de Haagse Kunstkring de Negende Kunst nu op een volwaardige plaats tussen de andere kunsten zet.

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht