Voorstelling

De oceaancirculatie in een veranderend klimaat Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde

Bookmark

De oceanen vormen een belangrijke component in het klimaatsysteem. Ongeveer 30% van de jaarlijkse uitstoot
van CO2 wordt door de oceanen opgenomen. Daarnaast verdwijnt meer dan 90% van de extra warmte in het
klimaatsysteem in de oceanen. Ongeveer 3% van die extra warmte draagt bij aan het smelten van de ijskappen,
waarvan ook het smeltwater in de oceaan terecht komt.

De toename in temperatuur en de afname in zoutgehalte hebben een grote impact op de dichtheid-gedreven
oceaancirculatie. Zo voorspellen klimaatmodellen dat we een sterke afname van het noordwaartse warmtetransport in de Atlantische Oceaan kunnen verwachten, met gevolgen voor het klimaat in Nederland. De afgelopen jaren is reeds een lokale afkoeling in de noordelijke Atlantische Oceaan waar te nemen.

Tijdens deze lezing wordt toegelicht hoe we de oceaancirculatie meten en zullen we bekijken of deze
afkoeling komt door een afnemende circulatie of door andere oorzaken.

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht