Gesproken woord

De rol van Jemenitische vrouwen in het vredesproces

Bookmark
De rol van Jemenitische vrouwen in het vredesproces
Amat Al Aleem Al Soswa heeft haar hele professionele leven gewijd aan het verbeteren van de democratie, goed bestuur en de mensenrechtensituatie in haar thuisland Jemen en de Arabische regio in het algemeen. Amat is een Jemenitische leider, een activist, een feminist én een diplomaat. We gaan met haar in gesprek over de toekomst van Jemen, de rol die vrouwen daarin willen spelen en de nationale en internationale obstakels die ze daarbij ervaren.

In 2000 nam de VN-Veiligheidsraad unaniem Resolutie 1325 aan. Daarin werd voor het eerst erkend dat vrouwen op specifieke wijze getroffen worden in conflicten én dat ze een belangrijke rol spelen in het voorkomen en oplossen van deze conflicten. Op papier en in woorden krijgt deze resolutie brede steun van de internationale gemeenschap. Maar uitvoering in de praktijk is een ander verhaal. Ook in Jemen.

Tijdens dit programma houdt Amat Al Aleem Al Soswa internationale beleidsmakers een spiegel voor en gaat in gesprek over wat er echt moet veranderen, nationaal én internationaal, om het vredesproces inclusief te maken voor vrouwen. Hoe beïnvloeden stereotiepe denkbeelden en misvattingen over Jemenitische vrouwen het internationale beleid en wat zijn daarvan de gevolgen? Wat heeft Amat geleerd van haar brede internationale en nationale ervaring over het overbruggen van verschillende werelden. En wat hoopt zij dat toekomstige leiders en vredeswerkers anders zullen doen wanneer het gaat om vrouwen betrekken bij vredesprocessen?

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht