Gesproken woord

De toekomst van oorlog- en crisisjournalistiek

Bookmark
Heba Aly
De media zitten in een crisis. Het wordt steeds moeilijker om goede onderzoeksjournalistiek te financieren. Zeker wanneer het gaat om onderwerpen die zich verder weg afspelen, zoals oorlog, conflict en humanitaire crises. Welke gevolgen heeft dit voor hoe er gelezen en gedacht wordt over deze onderwerpen? Hoe kunnen we opkomen voor goede, onafhankelijke journalistiek over de belangrijke mondiale uitdagingen van deze tijd? We gaan in gesprek met Heba Aly, hoofdredacteur van The New Humanitarian, een onafhankelijke nieuwsredactie die verslag doet vanuit het hart van conflicten en rampen.

In een tijd van nepnieuws en ingewikkelde mondiale uitdagingen zoals migratie, klimaatverandering en de oorlog in Syrië, is onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek hard nodig om deze onderwerpen te onderzoeken en aan ons uit te leggen. Maar de media-industrie bevindt zich al lange tijd in een crisis. Er is weinig geld voor onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek, zeker voor internationale humanitaire onderwerpen die verder van ons af lijken te staan. Verslaglegging van conflict en langdurige humanitaire crises wordt hierdoor selectiever en versimpeld. Daarnaast worden journalisten en ngo’s afhankelijker van elkaar in de verslaglegging van humanitaire crises, wat de onafhankelijkheid van de journalistiek aantast.

Heba Aly, hoofdredacteur van The New Humanitarian, houdt een keynote speech over de waarde van goede, onafhankelijke verslaglegging over internationale crises. Vervolgens praten we hier verder over met Nederlandse journalisten. Hoe kunnen we er voor zorgen dat onafhankelijke en kwalitatieve journalistiek over de belangrijke mondiale uitdagingen van onze tijd mogelijk blijft?

Keynote spreker
Heba Aly is hoofdredacteur van The New Humanitarian (TNH, voorheen IRIN NEWS), een onafhankelijke nieuwsredactie die verslag doet vanuit het hart van conflicten en rampen. TNH versterkt de stemmen van de getroffenen van conflict en brengt verslag uit over humanitaire hulp om effectievere en verantwoordelijke antwoorden van de internationale gemeenschap te krijgen. Heba heeft verslag gedaan vanuit conflictgebieden in het Midden-Oosten, Afrika en Centraal-Azië. Met haar recente TEDx Talk – Stop Eating Junk News – stimuleert zij het belang van verantwoordelijke journalistiek en verslaggeving over crisisgebieden. Heba Aly werd in 2018 door New African Magazine benoemd tot één van de 100 meest invloedrijke Afrikanen van 2018. Daarnaast noemde het World Economic Forum Heba in 2018 één van de 100 Young Global Leaders onder de 40 jaar.

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht