Gesproken woord

De Vikingen

Bookmark
Museon
Audiovisuele presentatie door archeologe Diana de Wild. Je kunt de presentatie bijwonen als je in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs van het Museon van die dag.

Van de negende tot de elfde eeuw na Chr. waren de Vikingen in heel noordelijk Europa gevreesde plunderaars. Veel kustplaatsen, maar ook dorpen en steden verder landinwaarts, werden verwoest door de Noormannen of Vikingen uit Scandinavië. Ze kwamen in hun slanke, snelle drakenschepen om zoveel mogelijk kostbaarheden te roven. Later veroverden ze delen van West-Europa. Maar niet alleen om te plunderen gingen de Noormannen te scheep: zij dreven handel, vormden de lijfwacht van de Byzantijnse keizer, koloniseerden IJsland en ontdekten Amerika. Bijzonder is dat op verschillende plaatsen in Scandinavië boten uit de Vikingtijd zijn teruggevonden. Het grootste deel van de Noormannen bleef in

Scandinavië. Nu vinden archeologen de sporen van grote nederzettingen, waar ambachtslieden prachtige kunst maakten en door handelslieden uit de hele wereld handel werd gedreven.

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht