Ceremonie

Demonstratie Saluutbatterij van de Rijdende Artillerie (Gele Rijders)

Bookmark
Demonstratie Saluutbatterij van de Rijdende Artillerie (Gele Rijders)
Het optreden van de Rijdende Artillerie is mede vanwege het 225 jarig jubileum van dit Korps dit jaar. Op Prinsjesdag zelf lossen de Gele Rijders op de Koekamp naast het Malieveld de zogenoemde minuutschoten van het moment dat de Koning het Paleis verlaat tot hij er weer in is teruggekeerd.

De Rijdende Artillerie 
Stadhouder Willem V richtte in 1793 de Rijdende Artillerie op, zodat de artillerie beter in staat was op het slagveld de snelle cavalerie in het terrein te volgen. Bij de Rijdende Artillerie zit het bedienend personeel eveneens te paard. De Rijdende Artillerie streed onder andere in de Slag bij Waterloo.

Koning Willem II gaf in 1842 de Rijdende Artillerie de hun kenmerkende uniformen met gele tressen, waardoor zij Gele Rijders werden genoemd. Een soortgelijk uniform had hij zelf gedragen in de veldslagen bij Quatre Bras en Waterloo. Lange tijd tot aan de Tweede Wereldoorlog waren de Gele Rijders in Arnhem gelegerd. Zij waren daar een legende en er gold onder andere het gezegde: “Geen betere vrijer, dan een Gele Rijer”. In de oorlog werd hun Willemskazerne in het hart van Arnhem in puin gelegd en na 1945 keerden de Rijders niet meer in Arnhem terug.

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht