Klassieke muziek

Dichterbij Tagore

Bookmark
Dichterbij Tagore
Muziek- en poëzieavond door Manjo Joosten.

Een avond waar vertelkunstenaar Manjo Joosten gedichten zal voordragen uit het recent verschenen boek Geetanjali (2017). Dit is een vertaling van Arthur Kooyman, die op eigen wijze de originele Engelse vertaling van Rabindranath Tagore vertaalde, daarbij nadruk leggend op de ritmische en metrische structuur van deze mystieke gedichten. Deze teksten kunnen gezien worden als een meditatieve weerspiegeling van de relatie tussen de mens en zijn innerlijke goddelijke essentie. Tagore geeft in dit werk blijk van een nauwe en onbevreesde relatie tot God, die hij enerzijds beschouwde als de Schepper van het heelal, anderzijds als een intieme bekende die zich bevond in zijn eigen innerlijke wereld.

Manjo Joosten wordt muzikaal begeleid door Gabriel Harmsen. De avond wordt ingeleid door Liesbeth Meyer.

Voorafgaande aan het optreden kunt u genieten van een biologische Indische maaltijd. U kunt deze tegelijk met uw kaartje reserveren.

Over de sprekers en muzikant
Manjo Joosten – verhalenverteller en voordrachtskunstenaar. Studeerde aan de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar inUtrecht en de Alanushochschule für Sprachgestalting in Alfter. Hij is verbonden geweest aan diverse ensembles die zich toelegden op literaire theater- en vertelprogramma’s. Daarnaast verzorgde hij diverse soloprogramma’s waaronder ‘Reiziger’, ‘De Alchemist’ en ‘Christus en de Grootinquisiteur’. Als kunstcursusdocent was hij verbonden aan Werkgroep Kunsten in Driebergen. Daarna als docent vertellen, spraakvorming en toneel werkzaam aan de Vrijeschoolpabo van Hogeschool Leiden.

Gabriel Harmsen – muzikant en componist die in 2017 afstudeerde aan het Utrechts Conservatorium. Hij werkt sindsdien als gitaardocent en als gitarist in diverse bandsprojecten. Naast het schrijven voor akoestische gitaar richt hij zich op interdisciplinaire projecten met muziek, poezie en film. Zijn stijl varieert tussen minimal music, ambient en electronisch.

Liesbeth Meyer – die zich sinds 2003 intensief bezig houdt met het leven en werk van Rabindranath Tagore (1861-1941). Van haar hand verscheen een vertaling van The Crescent Moon (2013). Ook publiceerde zij Rabindranath Tagore – Een Drieluik (2014) en Groene Mango’s (2017). Beide boeken bevatten brieven, korte verhalen en vele gedichten van Tagore. Tevens is zij auteur van het boekje Voor jou en mij (2012).

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht