Gesproken woord

Green New Deal

Bookmark
Green
Green New Deal NL (GND) is een burgerinitiatief, dat zich inzet voor een groene en eerlijke klimaattransitie. GND wil de Nederlandse politiek te bewegen om te investeren in een Green New Deal, een ambitieus, inclusief en gedurfd plan om de klimaatcrisis aan te pakken op een manier die sociaal rechtvaardig is. Het doel is om politieke leiders ertoe aan te zetten om de overheid een grotere rol te laten nemen in investeringen die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan en om alle niveaus van de samenleving mee te nemen in deze overgang. GND wil daarvoor met experts, belangenorganisaties, bedrijfsleven en gewone burgers een plan ontwikkelen dat we bij de
volgende verkiezingen leidend willen laten zijn.

Tijdens deze informatieve bijeenkomst over het initiatief geeft Herman Russchenberg, hoofd van TU Delft Climate Institute, een keynote speech over de noodzaak om interdisciplinaire te werken om de klimaatcrisis aan te pakken.

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht