Gesproken woord

Het Oranjehotel; een Duitse gevangenis in Scheveningen

Bookmark
Museon
Audiovisuele presentatie door historicus Bas von Benda-Beckmann. Je kunt de presentatie bijwonen als je in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs van het Museon van die dag.

Als voorproef op zijn boek, dat dit najaar zal verschijnen, gaat historicus Dr. Bas von Benda-Beckmann in deze lezing in op de geschiedenis van de belangrijkste Duitse gevangenis op Nederlands grondgebied: het Oranjehotel. Aan de hand van historische achtergronden en persoonlijke verhalen gaat hij in op de ervaringen van de ca. 25.000 Nederlanders die door de Duitse politie in Scheveningen zijn opgesloten. Hij laat zien hoe gevarieerd de achtergronden van deze gevangenen waren en hoe verschillend de ervaringen waren die zij in deze Duitse politiegevangenis opdeden. Hoe gingen de gevangenen om met het strenge regime en met de uiteenlopende sociale achtergronden en levensovertuigingen van hun celgenoten? De lezing staat bovendien uitgebreid stil bij de rol van het Oranjehotel in het Duitse vervolgingssysteem en bij de invloed van de verschillende Duitse directeuren en bewakers. Hoe gewelddadig waren zij en hoe kunnen we verschillen in hun behandeling van de gevangenen verklaren?

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht