icon-share icon-external icon-chevron icon-arrow icon-list icon-location icon-navigate Sluiten facebook twitter linkedin whatsapp instagram youtube search cloud fog sun light snow rain Locationv2 save icon-chevron-left icon-chevron-right Chat icon-walking-time
Dans

ICK Amsterdam | Toneelgroep Oostpool All Over - Acts Of Love

Bewaren

Choreografen Emio Greco en Pieter C. Scholten en regisseur Marcus Azzini bewonderen elkaars werk. In All Over – Acts of Love komt die bewondering samen in een voortdurende flirt tussen twee theaterdisciplines.

In All Over – Acts of Love geven dansers en spelers zich over aan de bewegingen van de liefde. Er vindt een ontmoeting plaats tussen twee vreemden die elkaar al jaren lijken te kennen. Ze worden verliefd in een grote stad, tegen de achtergrond van een wereld die verwoest dreigt te raken. Hoe gaan we om met liefde in een wereld die steeds duidelijker aangeeft dat het zo niet langer gaat?

Hannah van Wieringen schrijft dialogen waarin wordt afgetast, gedacht en gevoeld. Emio Greco en Pieter C. Scholten creëren een choreografie. Regisseur Marcus Azzini brengt alles samen in een door Theun Mosk ontworpen ruimte, waarin lichaam en taal elkaar vinden zonder voor elkaar onder te doen. Beiden gaan ver in hun drift tot totale overgave.

Voor Azzini komt deze staat van liefde het dichtste bij. Liefde als iets dat je doet, een serie handelingen. Het vraagt om een bereidheid, een beschikbaarheid die niets te maken heeft met ideeën of vaste structuren. Liefhebben is een aaneenschakeling van momenten van overgave. En hoewel een moment per definitie van voorbijgaande aard is, maakt dat de liefde niet minder waard.

Greco en Scholten zijn choreografen met een groot gevoel voor theatraliteit. Azzini is een regisseur met een bijzondere interesse in de lichamelijkheid van spel. In hun werk zoeken ze allen naar de betekenis van het lichaam in deze tijd. Het motief Lichaam in Opstand van ICK Amsterdam en Hoe nu mens te zijn? van Toneelgroep Oostpool vinden elkaar in deze bijzondere samenwerking.

De voorstelling is Nederlands gesproken en heeft Engelse boventitels.

English Text: 

Dance and Language meet in the search for Love

In All Over - Acts of Love dancers and players surrender themselves to the movements of love. A meeting takes place between two strangers who seem to have known each other for years. They fall in love in a big city, against the backdrop of a world that is in danger of being destroyed. How do we deal with love in a world that increasingly clearly indicates that this is no longer the case?

Choreographers Emio Greco and Pieter C. Scholten and director Marcus Azzini admire each other's work. In All Over - Acts of Love, this admiration comes together in a continuous flirtation between two theatre disciplines. Greco and Scholten are choreographers with a great sense of theatricality. Azzini is a director with a special interest in the physicality of play. In their work they all look for the meaning of the body in this day and age. The theme 'Body in Revolt' by ICK and 'How to be human now' by Toneelgroep Oostpool find each other in this special collaboration.

Hannah van Wieringen writes dialogues in which people scan, think and feel. Emio Greco and Pieter C. Scholten create a choreography. Director Marcus Azzini brings everything together in a space designed by Theun Mosk, in which body and language find each other without being inferior to each other. Both go a long way in their passion for total surrender.

For Azzini, this state of love is at its closest. Love as something you do, a series of actions. It requires a willingness, an availability that has nothing to do with ideas or fixed structures. Loving is a succession of moments of surrender. And although a moment is by definition transient, it does not make love any less valuable.

Dutch spoken, English surtitles

Helaas is dit evenement verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht