Gesproken woord

Johannes van den Bosch (1780 – 1844)

Bookmark
Johannes van den Bosch
Lezing door dr. Angelie Sens over het leven van Johannes van den Bosch. Van den Bosch was in zijn afwisselende loopbaan, die hij als militair begon, minister van Koloniën en gouverneur-generaal.

Zijn uitstekende ondernemerschap op zijn landgoederen in Java verschafte hem grote rijkdom. Van den Bosch was nauw betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Handelmaatschappij en grondlegger van het cultuurstelsel, een belastingsysteem waarvan de Nederlandse schatkist veel profijt heeft gehad. In de lezing gaat Angelie Sens ook in op zijn sociale betrokkenheid o.m. bij de oprichting van de Maatschappij der Weldadigheid.

Angelie Sens
Dr. Angelie Sens is cultuurhistoricus, gespecialiseerd in kolonialisme (achttiende en negentiende eeuw), alsmede in de media tijdens het voormalig Nederlands koloniaal bewind in de Oost en de West. Ze was onder meer directeur van het Persmuseum en onderzoeker en hoofdredacteur bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

Collectie van het Vrijmetselarij Museum
Voor de wisseltentoonstelling is royaal geput uit de collectie van het Vrijmetselarij Museum, die meer dan 30.000 objecten bevat. Bijzonder op de tentoonstelling is het digitale bladerboek, een combinatie van een traditioneel papieren boek en een hightech kennisomgeving. De bezoeker kan door het boek bladeren en wordt daarbij verrast door afbeeldingen die tot leven lijken te komen, en kan zich via beeld, woord en geluid verdiepen in de bijzondere geschiedenis van de wereldwijde broederschap.

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht