Gesproken woord

Kamerleden in debat over berechting van IS-strijders

Bookmark
Tweede Kamerleden gaan met elkaar in gesprek over de berechting van IS-strijders en hoe Nederland moet bijdragen aan het beëindigen van de straffeloosheid in Syrië en Irak.

Nu Islamitische Staat (IS) grotendeels is verslagen, rijst de vraag hoe we moeten omgaan met IS-strijders en sympathisanten. Syrië en Irak zijn na 8 jaar oorlog in puin en het merendeel van de burgerbevolking is op de vlucht of omgekomen bij verschrikkelijke bombardementen. Nederland profileert zich internationaal als voorvechter tegen straffeloosheid en minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft in de Veiligheidsraad gepleit voor een internationaal tribunaal in de regio om IS-strijders te berechten. De Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft in een recent rapport haar vraagtekens gezet bij een dergelijk tribunaal, maar bood geen alternatief.

Hoe zorgen we ervoor dat degenen die gruwelijke misdrijven begaan hebben, gestraft worden? Hoe geven we gerechtigdheid aan de slachtoffers en hun familieleden? Maar ook: hoe voorkomen we schijnprocessen en nog meer onnodig leed? En hoe moet Nederland omgaan met IS-strijders met een Nederlandse nationaliteit? Aan de hand van verschillende stellingen gaan Kamerleden met elkaar in debat over de berechting van IS-strijders en de rol van Nederland daarin. Voorafgaand aan elke stelling geven experts context, en beoordelen ze de antwoorden van de Kamerleden op haalbaarheid.

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht