icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Toneel

Onze grootste toneelspeler ooit -Helmert Woudenberg

Favorieten
Wijk
Binnenstad
Bezoek website

In zijn zestiende solo wil Helmert Woudenberg de voor het toneel gouden tijd doen herleven en onderzoeken wat het talent van Louis Bouwmeester zo uitzonderlijk maakte. Een ode aan een magistrale speler, maar ook aan de toneelspelkunst in het algemeen.

"De indruk van Louis Bouwmeester in de rol van Shylock blijft onuitwisbaar. Zijn spel is zo volledig, zo in alle opzichten uitgewerkt, zo plastisch, ja, sculpturaal in houding, gebaren en uitdrukking, zo machtig natuurlijk en logisch in de buigingen der stem, dat men zich afvraagt of nog een dramatisch kunstenaar bestaat, die zo bij machte is, de Shakespeariaanse scheppingen te doen herleven."

Zo bejubelt Prosper van Langendonck in een recensie Louis Bouwmeester in zijn rol van Shylock in De Koopman van Venetië van Shakespeare, een vertolking die Bouwmeester tot ver over de grenzen beroemd maakte. Er zijn wel foto's, maar nauwelijks beeld- en geluidsopnamen, die ons een indruk kunnen geven van zijn ongeëvenaarde meesterschap. Het was een tijd dat de schouwburgen en theaters avond aan avond vol zaten met mensen van alle rangen en standen, en voorstellingen duurden van 's avonds zeven tot elf uur, met twee pauzes en een constant open buffet, met een zedendrama, een blijspel en nog een zang- en dansspel op de koop toe. Met Shakespeare en andere klassieke schrijvers, maar ook titels als 'De Gebochelde', 'Het gebed der schipbreukelingen' en 'Marmeren beelden, koude harten'.

Dagen en tijden

donderdag 23 maart 2023
20:30
€ 15 - 18,50
Normaal € 18,50
Jongeren t/m 30 jaar € 15
vrijdag 24 maart 2023
20:30
€ 15 - 18,50
Normaal € 18,50
Jongeren t/m 30 jaar € 15
Omhoog