Gesproken woord

Vrijheidscollege Shirin Musa

Shirin Musa
Bookmark
Shirin Musa, 75 jaar Vrijheid Den Haag
Leeftijdscategorie
Alle

Shirin Musa (1977) is de oprichter van de mensenorganisatie Femme for Freedom.

De oprichting van Femme for Freedom is voortgekomen uit de succesvolle poging om ook religieus haar huwelijk te laten ontbinden. Toen Musa wilde scheiden van haar man bleek het in de eerste instantie niet mogelijk om het islamitische huwelijk te ontbinden. Musa noemde het zelf ‘het huwelijkse gevangenschap’. Ze spande een kort geding aan tegen haar ex-man om het contract te ontbinden en kreeg van de rechter gelijk. Ze is de eerste Nederlandse vrouw die een religieuze scheiding heeft afgedwongen via de rechter. Mede door haar lobbywerk is de weigering van een religieuze scheiding in het Wetboek van Strafrecht opgenomen.

Na deze ervaring richtte Musa Femme for Freedom op en strijdt sindsdien tegen gedwongen huwelijken, eerwraak, vrijheidsbeperkingen van vrouwen en het huwelijkse gevangenschap. Musa steunde bijvoorbeeld een groep Hindoestaanse vrouwen die bij maatschappelijk werker Soerin Narain werden beschuldigd van seksueel misbruik.

Nadat Musa veel meisjes heeft geholpen die ongehuwd zwanger werden of een relatie kregen met iemand die bij voorbaat werd afgekeurd door de familie, ontstond het idee voor een postercampagne van etnisch gemengde zoenende stelletjes met eronder de tekst: ‘In Nederland kies je je partner zelf’. De campagne deed veel stof opwaaien, wat in dit geval als bewijs voor de noodzaak kan worden beschouwd.

“Ik wil dat vrouwen vrij zijn om zelf hun keuzes te maken zonder dat ze ervoor gestraft worden.”
Shirin Musa

Over het vrijheidscollege van Shirin Musa

Als vrouw ben je in het huwelijk, volgens sommigen, ondergeschikt aan de man. Het is moeilijk om je daar los van te maken, het gaat gepaard met angst en intimidatie. Dat geldt niet alleen voor vrouwen in zo'n relatie, maar ook voor mensen die zich er over uitlaten. Als je je als expert of pleitbezorger van vrouwenrechten in het publieke debat mengt. Wanneer je zegt: vrouwen mogen hun eigen keuzes maken, kan je veel kritiek krijgen.
We kunnen dan zeggen: ja, maar volgens de wet is het prima geregeld! Maar mensenrechten en het privaatrecht, en hoe dat in verschillende landen wordt toegepast, werken niet altijd goed. Daardoor komt de vrijheid van het individu in het gedrang. De komende tijd moet dat dus veranderd worden.
Shirin Musa gaat in haar lezing in op hoe eigen initiatieven, van iedereen, daar aan bij kunnen dragen.

Klik hier voor meer informatie.

Helaas, dit is event is verlopen

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht