Zien en doen

Bezoekerscentrum DNZ- Meijendel

Meijendelseweg 40, 2243 GN Wassenaar
Bookmark
Contact
070 511 7276
Bezoek website
Bookmark
Gebied bestaande uit duinen, duingrasland, laag en hoogstruweel en duinbos. Men kan hier veel vogelsoorten zien.