Organisatie

Binnenstad Den Haag Marketing

Binnenstad Den Haag Marketing is een publiek-private organisatie ter promotie van de Haagse binnenstad. Zij levert met haar partners, waaronder Bureau Binnenstad, een grote bijdrage aan de structurele economische ontwikkeling van de binnenstad door marketing, productontwikkeling, het regisseren van eenduidige lokale en regionale promotie en het stimuleren van samenwerking. Ook organiseert BDHM evenementen, zoals ShoppingNight en TINK Amazing shop windows.