Organisatie - Marketing Haagse Binnenstad

Marketing Haagse Binnenstad is een publiek-private organisatie ter promotie van de Haagse binnenstad. Zij levert met haar partners, waaronder Bureau Binnenstad, een grote bijdrage aan de structurele economische ontwikkeling van de binnenstad door marketing, productontwikkeling, het regisseren van eenduidige lokale en regionale promotie en het stimuleren van samenwerking. Ook organiseert Marketing Haagse Binnenstad (MHB) evenementen, zoals ShoppingNight en TINK Amazing shop windows.