Extra subsidie beschikbaar

Extra subsidie beschikbaar voor lange termijn herdenken Tweede Wereldoorlog.

Het ministerie van VWS heeft 15 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Projecten die op langere termijn de geschiedenis levend houden, komen in aanmerking. Het Mondriaan Fonds is aangewezen door staatssecretaris Paul Blokhuis om het budget te verdelen.

In 2019 en 2020 viert Nederland groots dat we 75 jaar bevrijd zijn. Ook de gemeente Den Haag staat daar uitgebreid bij stil. Maar staatssecretaris Blokhuis zegt: “Ook daarna is het van groot belang dat we de verschrikkingen in het verleden blijven herdenken om er vandaag de dag van te leren.” Met deze reden stelt het rijk deze extra subsidie beschikbaar. “Het doel van deze investering is om ook de komende jaren, nu de ooggetuigen wegvallen, de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog op indringende wijze blijven vertellen. Het is belangrijk dat we daarbij manieren vinden om ook jongere generaties te blijven aanspreken.”

Aanspreken nieuwe generaties
Het geld wordt hoofdzakelijk verdeeld onder 3 thema’s:

  • Moderniseren van oorlogsmusea
  • Wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
  • Toegankelijker maken van digitale bronnen en archieven over deze tijd

Zo kunnen bijvoorbeeld aanvragen worden ingediend voor de verbouwing, uitbreiding of herinrichting van een museum of herinneringscentrum. Maar ook het aanspreken van toekomstige generaties heeft prioriteit. Projecten die bijvoorbeeld onderzoek doen naar nieuwe manieren om de Tweede Wereldoorlog op een eigentijdse wijze toegankelijk maken voor het publiek kunnen een subsidie aanvragen.

Mondriaan Fonds
Vanaf 4 november kunnen instellingen en onderzoekers daadwerkelijk een aanvraag indienen op de website van het Mondriaan Fonds. In april 2020 horen de eerste indieners of hun aanvraag is goedgekeurd. De projecten van de tweede en laatste aanvraagronde krijgen september volgend jaar te horen of subsidie wordt toegekend.

Bijeenkomst
Om je op weg te helpen in de mogelijkheden van de nieuwe regeling organiseert het Mondriaan Fonds op maandag 11 november een speciale informatiebijeenkomst van 14.00 tot 16.00 uur.

Kijk voor meer informatie op de website van het Mondriaan fonds.