icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Marjolijn Lampe, Justice & Peace, The Hague's Finest

Marjolijn Lampe, Justice & Peace: "Vrijheid is dat ieder mens aanspraak kan maken op zijn of haar rechten''

Favorieten

"Vrijheid is dat ieder mens aanspraak kan maken op zijn of haar rechten, en dat ieder mens zich kan ontwikkelen en ontplooien," zegt Marjolijn Lampe van stichting Justice & Peace in aanloop naar 5 mei.

De Stichting Justice & Peace is een mensenrechtenorganisatie. Ze zijn programmapartner voor de Vrijheidsmaaltijd op het Lange Voorhout.

"We vinden en willen dat iedereen recht heeft op een humaan leven. En daar is nog een hoop voor te doen. Er zijn over de wereld diverse activisten die zich verzetten tegen onrecht en schendingen van mensenrechten. Zij worden vaak bedreigd, omdat zij zich in hun gemeenschap niet geliefd maken door hun werk. Maar ook lokaal, bijvoorbeeld hier in Den Haag, zetten activisten zich in voor verandering."

"Het beeld over deze actievoerders is vaak ofwel negatief, ofwel heroïsch,'' zegt Marjolijn. "Beide beelden zorgen ervoor dat je als buitenstaander, die misschien ook verandering wil, kunt denken: activisme, dat is niet voor mij weggelegd. We hopen dat de verhalen die we over deze mensen delen, laten zien dat dit gewone mensen zijn en dat dus iedereen ergens verandering in kan brengen. Hoe klein die ook mag lijken. We willen mensen inspireren om bewust te worden van wat mensenrechten zijn en hoe deze in het dagelijks leven zijn verworven. Je hoeft echt niet morgen de wereld te veranderen, maar je kunt wel anderen in beweging zetten; voor gelijkheid, voor vrijheid van meningsuiting, voor rechten van vluchtelingen en voor het milieu, en daarmee lokale mensenrechten en sociale rechtvaardigheid te verbeteren, dat is voor mij vrijheid.”

We willen mensen inspireren om bewust te worden van wat mensenrechten zijn en hoe deze in het dagelijks leven zijn verworven.
Marjolijn Lampe, Justice & Peace
Marjolijn Lampe, Justice & Peace, The Hague's Finest

The Hague’s Finest verzamelt richting 5 mei verhalen over wat vrijheid betekent voor stadsgenoten. Praat, luister en eet mee. Koop of doneer een blik Vrijheissoep bij het warenhuis met alleen lokale producten, op Venestraat 20.

Den Haag Herdenkt, herdenk mee!

Wat betekent vrijheid voor jou? Hoe herdenk jij in de stad van vrede en recht? Op 4, 5, 8 en 10 mei staan we daar in Den Haag bij stil.

Bekijk het hele programma
Omhoog