Bezienswaardigheden

Standbeeld Prins Willem van Oranje (1533-1584, bijnaam: Willem de Zwijger), 1848

Plein, 2511 CR Den Haag
Favorieten
Standbeeld Prins Willem van Oranje
Entree
Gratis
Favorieten

Er is een jaar gepraat over de plaats van het hondje, de houding en de kleding van de prins en over de vraag of hij nu wel of niet een kalotje moest dragen. Het ontwerp van het standbeeld van Willem van Oranje leverde heel wat stof ter discussie op. Maar eind 1842 was het dan zover: beeldhouwer Louis Royer kreeg de definitieve opdracht. Over de keuze voor deze kunstenaar waren de leden van het nationale commissie en initiatiefnemer Koning Willem II het wel snel eens geworden. Er was maar één beeldhouwer in Nederland die een dergelijke opdracht tot een goed einde kon brengen: de Vlaming Louis Royer. Deze hofbeeldhouwer en directeur van de beeldhouwersafdeling van de Amsterdamse Academie maakte naam met een aantal grote standbeelden in Amsterdam. Eind 1841 werd hem gevraagd een schetsontwerp te vervaardigen voor een standbeeld van Willem van Oranje. Pas in 1848 kon het beeld worden onthuld. Het werk zou zijn uitgesteld, al blijft onduidelijk waarom.

Midden op het Plein staat hij dan; Royers onbetwistbare Vader des Vaderlands. Aan déze weergave van Willem van Oranje als staatsman gaven velen de voorkeur boven het ruiterstandbeeld (1845) van de prins tegenover Paleis Noordeinde. Hier staat een staatsman, de rechterhand waarschuwend geheven, de linker op de bezegelde documenten van de Unie van Utrecht (1579), het verbond van de zeven Noord-Nederlandse gewesten tegen hun Spaanse overheersers en de basis van de staatkundige eenheid van ons land. Het hondje symboliseert trouw (het verhaal gaat dat het hondje eens zijn leven redde).