Wereldvrede: Dat willen we toch allemaal?

In 2018 bekleedde Nederland een jaar lang een zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hier worden beslissingen genomen over de crisis en oorlogen in de wereld: het lot van de Rohingya, de oplopende spanning tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea en de voortdurende oorlog in Syrië. Nederland praatte een jaar lang mee in dit centrum van de macht. Wat betekent dat concreet en welke invloed had Nederland als relatief klein land in zo’n jaar?

In het simulatiespel maken leerlingen kennis met de processen van vrede maken en bewaken, en instituten als de VN-Veiligheidsraad die daaraan bijdragen.

Wereldvrede 75 jaar vrijheid Den Haag

Wat gaan je leerlingen doen?

In het fictieve land Qirabia zijn net verkiezingen geweest, maar de zittende president wil de verkiezingsuitslagen niet bekendmaken uit angst voor het verliezen van de macht. Onlusten breken uit bij de aanhangers van de oppositiepartij, de Groene Partij, die staat voor een duurzame ontwikkeling van de economie. Demonstraties en geweld verspreiden zich over het land en de lokale bevolking is in gevaar. Inwoners vluchten en de aanhangers van beide partijen eisen op gewelddadige manier steun voor hun zaak.

Leerlingen kruipen in de rol van ambassadeurs en vertegenwoordigen de landen die in 2018 lid waren van de Veiligheidsraad. Ze worden bijeengeroepen om de crisis op te lossen en hebben daar twee uur de tijd voor. De aard van het spel zorgt ervoor dat ze in korte tijd veel leren over internationale politiek en conflicten.

Optioneel: nagesprek met een expert

Wil je met je leerlingen inhoudelijk de diepte in en analyseren hoe het spel te vergelijken is met een daadwerkelijke vergadering van de Veiligheidsraad? In samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken bieden we een aanvullend nagesprek aan dat op aanvraag te boeken is bij SimSummit.

De Taskforce VN-Veiligheidsraad coördineerde de Nederlandse inbreng in de Veiligheidsraad. Een medewerker van dit team zal meekijken met het spel om na afloop de gebeurtenissen en de gemaakte keuzes met de leerlingen te evalueren. Welke internationale verhoudingen spelen een belangrijke rol? En op welke manier probeert Nederland zich in te zetten voor een wereld van vrede en veiligheid? Deze vragen komen aan bod in de nabespreking.

Kijk hier voor meer informatie