Stad an zei

De 11 kilaumeitâh stgand in de achtâhtùin geif De Haag altèd iets ekstra's. De blik op de vrèje horizon, de frisse zeiluch en de stoere surrefâhs roepe vieâh sèzoene lang un on-Neidâhlans vekansiegevoel op.

Scheiveninge: de paupelèhste badplaats van Neidâhland

Mus-sie

Proef de vrèhèd in familiebadplaats Kèkdùin

Geniet van de wèdshèd vannut Zùidâhstgand

Favorite

Scheiveninge Have: dinamies dekoâh voâh un heâhlijk eitentsje

Haagse binnestad Slechs un kwagtieâhtsje vannut stgand vandaan!

Festivals en ievents

De Haag issun echte festivalstad. Bèna iedâh wiekend istâh wel un festival te bezoeke op ut gebied van popmuziek, dans, kuns, fillem, literatuâh, theijatâh of spogt. En veil eivenemente zèn nog gratis auk! Hieâh un greip ùit al dat mauis.

Vuâhwerrekfestival Scheiveninge: 11, 12, 18 en 19 âhgustus 2017

Mus-sie

Mis nie ut übâhgezellage Djez in de grach festival in âhgustus

Favorite

Palès Noâhdènde en de Kauninklijke Stalle zèn deize zaumâh weâh aupengesteld

Smulle tèdes foetfestival Rrrollend De Haag (4 t/m 6 âhg)

Schollepop: zon, zei, stgand en veil livemuziek (5 âhg)

De beste tiems stgède in De Haag om de nasjaunale titel bietsjvolleybal

Eind âhgustus zèn weâh de Haagsche Kuns- en Antiekdage

100 jaah Mondriaan & De Stèl

Preicies 100 jaah geleije wegd de Neidâhlandse kunsbeweging De Stèl opgerich. Belangrèkste veteigewoâhdegâh: Piet Mondriaan. In 2017 pak De Haag darom ùit met tal van aktivitète rond de beroemde kunstenaah en de invloedrèke kunsbeweging. Centraal daahbè staat natuâhlijk ut Gemeintemuseum De Haag met de grautste Mondriaan-kolleksie teâh wereld.

Grautste Mondriaan-expo auit nâh in ut Gemeintemuseum te zien

Mus-sie

Ekstra tetaunstelling met maude geïnspireâhd op Mondriaan (15 julie t/m 13 âhgustus)

Favorite

Ontdek de architektuâh en intâhieuâhs van De Stèl (10 junie t/m 17 sep)

Gemeintemuseum: middellepunt van feisjaah Mondriaan & De Stèl

Heil De Haag kleuâht Mondriaan, warondâh ut stadhùis

Benno Tempel Direkteuâh Gemeintemuseum veitelt auvâh zèn De Haag en Mondriaan.

Musea

De Haag biedt un schat an indrukwekkede kuns. Laat je inspirere doâh de biezondere Haagse musea en prachtige tetaunstellingûh. Bewondâh de vogtreffeilijke werreke van Rembrand, Vemeâh en Mondriaan innut Mâhritshùis en Gemeintemuseum. Ontdek ut grautste schilderè van Neidâhland, Panorama Mesdag. Laat je fantasie de vrèje laup innut Escheâh museum. En ontdek de parel in de Scheiveningse dùine, Museum Beilde an Zei.

Aug in aug met ut beroempste mèssie van De Haag in ut Mâhritshùis museum

Mus-sie

Panorama Mesdag: stap innut grautste schilderè van Neidâhland

Laat je fantasie de vrèje laup innut Escheâh museum

Voâhlinde: fascinerend nieuw museum in de Wassenaahse dùine

Favorite

Museum Beilde an Zei: un parel in de dùine van Scheiveninge

Museon: leuk doe-museum waah je van alles leâht

Un mus voâh âhtauliefhebbâhs: Lâhman Museum

Kultereil De Haag

De Haag ademp kultuâh, van maudèrrene dans tot popmuziek, en van tauneil tot cabberet. Bekende gezelschappe speile en danse de sterre van de hemel in De Haag, zauas ut Neidâhlans Dans Theijatâh en ut Nasionale Theijatâh. Jaup van de Ende-musikols zèn exlusief in Scheiveninge te zien. En elleke dag kajje in dé Popstad van Neidâhland geniete van un flinke dausis livemuziek!

Jaup van de Ende-musikol "The Lion King" eksklusief in Scheiveninge te zien

Volleges kennâhs is ut ein van de mauiste orragels van Neidâhland

Delluf Chambâh Music Festival - Opmaatkonsegt

Ekskugsies

Elleke dag zèn d'r in De Haag tal van leuke ekskugsies te doen. Vaah doâh de Haagse grachte, beleif paulitiek De Haag van dichbè of ontdek de veborrage hoffies in de binnestad. Deize ekskugsies van VVV De Haag (Spùi 68) late je gegarandeâhd de stad met andere auge zien. Pâhfek voâh un daggie ùit!

Beklim de tore van de Graute Kerrek ondâh lèding van un gids

Mus-sie

Nieuwe Haagse fietstâhr doâh de jongste stasgids van Neidâhland

Ontdek de veborrage hoffies in de Haagse binnestad

Proef De Haag tèdes de orresjineile foettâhr van Bèts & Stories

Favorite

Neim un kèkkie bè Europa's grautste stasboeâhderè

Boek un bauttoch doâh de grachte van De Haag met de Auievaagt

Resterans en cafés

Zinneprikkelende praudukte, un goed glas wèn, sublieme setting en de glimlach van de dame in de bediening. Met smaak, zau eite we in De Haag. Van erretesoep tot tagte tatin. Zo komp de vis vegsâh dan vegs ùit de zei. En dat proef je: in de Scheiveningse visresterans, op ut stgand maah auk in divegse geleigeheide in hagtsje centrum. Hieâh un greip ùit al dat lekkâhs.

The Penthâhse: ùit eite innut haugste resterant van Neidâhland

Puâh Haags op un biezondere industriële laukasie: Kompaan Brâhwerè & Bar

Favorite

Tremresterant Hoftremmm: un beleivenis op ze ège

De nieuwe hotspot van De Haag: Capriaule Café op De Binkckhogst

Resterant Watâhproef: prachtag ùitzich op Scheiveninge Have

Hop & Storrek: ein van de beste koffie- en chokoladezake van Neidâhland

HanTing Kwiesien: ut beste resterant van Neidâhland volleges Tripetfaaisoâh

Mus-sie

Stgandtente

De kaulste pop-up resterans van Neidâhland zèn natuâhlijk stgandtentûh. De stgandpavejoes van Scheiveninge, Kèkdùin en ut Zùidâhstgand wogde vanaf begin maagt altèd opgebâhd. Tot begin oktobâh blève ze geaupend. Tèdes ut stgandsèzoen kajje in dé stad an zei dus heâhlijk geniete bè ein van de veile rielekste bietsjclubs met prachtag ùitzich op de Noâhdzei.

Bietsjclub Titus Kèkdùin: vezorgde gerechte en vriendelijke bediening

Stgandpavejoen Zùid: de favverietûh hangplek van laukas

Favorite

De Waterreus: pâhmanent stgandresterant op Scheiveninge

Mus-sie

Hagt Bietsj Surrefschaul: pâhmanent op ut stgand van Scheiveninge

Zanzibâh Bietsjclub: jong, fris, verassend en gedurref

El Nino Bietsj Club: sfeâhvol stgandpavejoen met latin tats

Carlton Bietsjclub Scheiveninge: heâhlijke plek om te rielekse