icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Tentoonstellingen

Anton Heijboer | Bezielde leegte

Favorieten
Anton Heyboer
Wijk
Internationale zone
Tentoonstellings type
Museum

Kunstmuseum Den Haag bezit al sinds de jaren zestig een omvangrijke collectie werken van Anton Heyboer (1924 – 2005). In de loop der jaren is de collectie steeds verder uitgebreid, zoals ook recent dankzij een legaat en een particuliere schenking. Nadat we vijf jaar geleden een groot overzicht presenteerden, toont Kunstmuseum Den Haag nu de nieuw verworven werken die onze verzameling verder verrijken. Anton Heyboer – Bezielde leegte is een kleine presentatie in het Berlagekabinet.

Halverwege de jaren zestig bezoekt Hans Locher, op dat moment hoofd van het prentenkabinet en later directeur van het museum, Heyboer met vaste regelmaat. Ze spreken uitgebreid over zijn werk en Locher koopt een groot aantal etsen aan. Het lukt hem wat anderen uit de kunstwereld niet lukt: het onderhouden van een langdurige band met de kunstenaar. Dit stelt hem in staat om het werkproces en de werken diepgaand te bestuderen en de beeldtaal vol symbolen te duiden. In 1967 organiseert Locher het eerste grote museale overzicht van Heyboers grafische werk. Precies vijftig jaar later volgt wederom een groot overzicht met werk uit de periode tot en met de jaren zeventig en vijf jaar daarna volgt nu de intieme presentatie Anton Heyboer – Bezielde leegte.

Systeem
Er zijn verschillende schilderijen en etsen uit de vroege periode te zien uit het legaat van Olaf van Herpen. Daarnaast is het meerluik Stone and Blood uit 1973 vanuit een particuliere collectie aan het museum geschonken. Vanaf het begin van de jaren zestig maakt Heyboer meerbladige etsseries. Deze vroege series zijn gebaseerd op zijn zogenaamde Systeem – een beeldtaal vol symbolen die hij als een eigen taal ontwikkelt. Dit Systeem biedt hem houvast en dat maakt dat hij vanaf begin jaren zeventig vrijer kan werken. Heyboers series worden dan spontaner en komen zonder uitgebreide voorstudies tot stand. De meerbladige werken die hij dan maakt door etsinkt met luciferhoutjes op het papier aan te brengen, hebben zo een veel grotere reikwijdte. Het werk Stone and Blood is daar een van de mooiste voorbeelden van. Heyboer laat zelfs complete bladen leeg en lijkt daarmee zijn systeem open te breken. Deze ‘bezielde leegte’ verbindt hem met andere internationale kunstenaars die eveneens een eigen systeem-leefwereld creëerden, zoals zijn generatiegenoten Cy Twombly (1928-2011) en Joseph Beuys (1921-1986).

Over Anton Heyboer
Heyboer wordt gezien als de belangrijkste volkskunstenaar van Nederland, maar zijn faam reikte ver over de landgrenzen heen. In de jaren zestig en zeventig was hij een gevierd kunstenaar wiens werk werd aangekocht door het MoMA in New York en getoond op de Documenta in Kassel. Grote tentoonstellingen eerden zijn werk en in 1975 werd hij samen met David Hockney en Lucian Freud in LACMA in Los Angeles gepresenteerd als een van de belangrijkste Europese schilders van dat moment. In datzelfde jaar trekt hij zich terug uit de kunstwereld.

Dagen en tijden

8 april 25 september
Dinsdag
10:00 – 17:00
Woensdag
10:00 – 17:00
Donderdag
10:00 – 17:00
Vrijdag
10:00 – 17:00
Zaterdag
10:00 – 17:00
Zondag
10:00 – 17:00
Het Kunstmuseum Den Haag is geopend op Tweede Kerstdag (10:00 uur - 17:00 uur), Oudejaarsdag (10:00 uur - 16:00 uur) en Nieuwjaarsdag (13:00 uur - 17:30 uur) .
Berlagekabinet
Omhoog