Tentoonstellingen

Facing the Crowd

Favorieten
Image: Dan Graham, Performer/Audience/Mirror, 1975
Wijk
Binnenstad
Tentoonstellings type
Museum
Bezoek website

Een lecture performance gaat over toespreken van publiek. Het gaat over verschijnen in het openbaar, over het zelf bewustzijn ten overstaan van anderen. Het kan echter ook de algemene notie van spreken in het openbaar uitdagen en een gedeelde publieke setting bevragen. Een lecture performance legt de nadruk op het lichaam en gekozen woorden van het individu, en reflecteert op het overbrengen van een gevoel van zelfbewustzijn, een eigen identiteit. Een lecture performance kan ook de nadruk leggen op de afwezigheid van het lichaam en taal, en reflecteren op het gemis van een eigen, gespleten of veranderbare identiteit.

Een lecture performance omvat processen van subjectivering en belichaming, maar tegelijkertijd ook van desubjectivering en ‘disembodiment’, en is een gebeurtenis die zich, in het hier en nu, binnen een bepaalde tijdsduur plaats vindt. De kwaliteit van een lecture performance ligt, met zowel fysieke als virtuele live evenementen, in het opeisen van een specifieke aanwezigheid waarbij veelal de aanwezigheid wordt omgezet in een digitaal beeld.

De tentoonstelling ‘Facing the Crowd: On and Around Lecture Performance’ toont documentatie van performances samen met performatieve videowerken die gebruik maken van de vorm van een lezing, toespraak of preek. ‘Facing the Crowd', omvat werken uit het midden van de jaren 70 tot vandaag, en articuleert de verschillende manieren waarop taal, menselijk gedrag, het lichaam en de stem van de kunstenaar en manieren van verbale expressie en identiteiten, het medium en materiaal worden van het kunstwerk.

De presentatie in West Den Haag volgt het pad van de performancekunst uit de jaren zestig, maar leunt ook op de belangrijke rol die gesproken poëzie en live storytelling spelen in de hedendaagse kunstpraktijk. De presentatie is geïnspireerd op Bertolt Brechts methode om de ‘vierde wand’ te doorbreken en het publiek als integraal onderdeel van de scène te maken, en speelt tegelijkertijd in op de video en blog-esthetiek van YouTube en andere sociale media.

Tijdens de tentoonstelling zijn in West Den Haag performances te zien van Ed Atkins, Hanne Lippard en Jesper List Thomsen. De data en worden op de website van West Den Haag vermeld. 

Dagen en tijden

9 oktober 9 januari 2022
Maandag -
Dinsdag -
Woensdag
12:00 – 18:00
Donderdag
12:00 – 18:00
Vrijdag
12:00 – 18:00
Zaterdag
12:00 – 18:00
Zondag
12:00 – 18:00
€ 3,00 - € 10,00