icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Voorstelling

Het Nationale Theater - Queer is HOT

Favorieten
Wijk
Binnenstad
Leeftijdscategorie
Alle
Bezoek website

De HOT is het podium waarop Het Nationale Theater inzoomt op thema’s die in onze voorstellingen aan bod komen. Queer is HOT is een avond rond de nieuwe voorstelling Queer Planet. Met het oog gericht op de ons omringende wereld worden onderwerpen belicht die ons in Nederland bezighouden. In een mix van wetenschappers, stadsbewoners en kunstenaars, acteurs en muzikanten zoeken we naar verklaringen, ervaringen en scherpen we de geest. Op de grens van kunst en kennis presenteren we een combinatie van taal, klank en verbeelding die leidt tot een inzicht dat niet in woorden te vangen is.

Dagen en tijden

maandag 21 november
20:15
€ 6,50 - € 10,00
Normaal € 10,00
Jongeren t/m 30 jaar € 6,50
Omhoog