Tentoonstellingen

Hugo de Grootjaar - Prinsenhof Delft

Favorieten
David de Haan, Hugo de Groot jaar
Wijk
Omliggende gemeente
Contact
015-2602358
Bezoek website

Delfts wonderkind
Hugo de Groot is een belangrijk denker en één van de grootste rechtsgeleerden ooit. Hij wordt beschouwd als de vader van het moderne internationale recht en de grondlegger van het zeerecht. Zo verdedigt De Groot het principe dat alle landen vrije toegang tot de zee hebben om te reizen en handelen. Maar als een echte humanist (een intellectueel van zijn tijd) was Hugo de Groot een alleskunner. Hij schreef naast theologische verhandelingen en belangrijke geschiedkundige werken, zoals over de geschiedenis van Nederland, ook tragedies en gedichten. Hoewel De Groot het grootste deel van zijn leven niet in de Nederlanden woonde en werkte, stond zijn wieg in Delft. Hij groeide op in een vooraanstaand milieu en was een echt wonderkind: al op zijn achtste dichtte hij in het Latijn. Zowel zijn vader als grootvader waren burgemeester van Delft geweest. En zijn vader had ook een grote interesse in wetenschap en kunst. Zo kwam Hugo al als kleine jongen in contact met verschillende geleerden, waaronder Justus Lipsius en Simon Stevin.

Hugo de Groot in Museum Prinsenhof Delft
Hugo de Groot is goed vertegenwoordigd in de collectie van Museum Prinsenhof Delft. Het meest tot de verbeelding spreekt de befaamde boekenkist waarin hij uit Slot Loevestein ontsnapte. Recent onderzoek door een team experts van het Rijksmuseum naar drie kisten die om de eer van het authentieke vluchtmiddel strijden, bestempelt het exemplaar uit de collectie van Museum Prinsenhof Delft als het meest waarschijnlijke. Hierbij baseren ze zich onder meer op het feit dat de kist afkomstig is uit het bezit van nazaten van Willem de Groot, een broer van Hugo.

Een ander belangrijk collectiestuk vormt het portret van De Groot door zijn Delftse stadgenoot Michiel van Mierevelt (1566-1641). Het museum bewaart daarnaast een bijzondere groep ‘Grotiana’, waaronder een haarlok en een penning met een afbeelding van de boekenkist. Ook in Delft zelf wordt De Groot in ere gehouden: in de 18de eeuw kreeg hij een waardig grafmonument in de Nieuwe Kerk en een eeuw later zelfs een standbeeld op de Markt.

Activiteiten in Museum Prinsenhof Delft
Ter gelegenheid van het Hugo de Grootjaar organiseert Museum Prinsenhof Delft diverse activiteiten. In een nieuwe, korte film gaat David de Haan, conservator Kunstcollecties, in op het belang van Hugo de Groot, zijn link met Delft en de ontsnapping uit Slot Loevestein. Bezoekers van het museum kunnen de informatieve film bekijken na het scannen van een QR-code met hun telefoon op het tekstbordje bij de kist en het portret van Hugo de Groot. Maar ook thuis op de bank is het mogelijk om de film te bekijken via www.prinsenhof-delft.nl/hugodegroot.

Meivakantie
In de meivakantie kunnen kinderen thuis aan de slag met een creatief werkblad over Hugo de Groot dat van de museumwebsite is te downloaden, en in het museum zijn er verschillende familieactiviteiten waaronder een workshop rondom Hugo de Groot.

Herfstvakantie
Op 24 oktober (herfstvakantie) staat er een familiedag rond Hugo de Groot op het programma. Tijdens de familiedag kunnen kinderen met hun (groot)ouders deelnemen aan tal van activiteiten in het museum zoals een creatieve workshop, een interactieve rondleiding, een voorleesverhaal over zijn ontsnapping en kunnen kinderen zich verstoppen in een replica van de kist. Scholen kunnen, zodra de coronamaatregelen het toelaten, voor de groepen 7-8 intekenen op de museumles Baanbrekers. In deze les gericht op wetenschappers uit Delft maken de leerlingen onder meer kennis met Hugo de Groot. Aan de hand van de boekenkist in het museum en Hugo’s belangrijkste werken vormen de leerlingen zelf het levensverhaal van De Groot.

Hugo de Grootjaar
Op 22 maart gaat het Hugo de Grootjaar officieel van start. Als initiatiefnemer van het themajaar organiseert Slot Loevestein tal van activiteiten rond Hugo de Groot: een tentoonstelling, filmvertoningen, een festival en een speciale rondleiding. Meer informatie over deze activiteiten en het overige aanbod tijdens het het Hugo de Grootjaar vind je op www.hugodegroot.nl.
 

Dagen en tijden

1 mei 31 december
Maandag -
Dinsdag
11:00 – 17:00
Woensdag
11:00 – 17:00
Donderdag
11:00 – 17:00
Vrijdag
11:00 – 17:00
Zaterdag
11:00 – 17:00
Zondag
11:00 – 17:00
Momenteel is het Museum gesloten in verband met de Coronamaatregelen.
€ 4,00 - 12,50