Tentoonstellingen

Isaac Monté Prosthetic X

Favorieten
Expositie Isaac Monté Prosthetic X The Middle
Wijk
Binnenstad

In samenwerking met het innovatieplatform In4Art heeft de productdesigner prototypes ontwikkeld van esthetische protheses die gedragen kunnen worden en inzicht geven in persoonlijke gezondheidsdata. Prosthetic X is een speculatief project waarin kunst en technologie elkaar kruisen en opent de dialoog over e-Health en privacy.

Prosthetic X
Met het gezamenlijke project Prosthetic X werpen Isaac Monté en innovatieplatform In4Art een blik op de toekomst. Het project weerspiegelt een speculatief, maar denkbaar scenario. Stel je voor dat we in de toekomst een dataorgaan hebben dat laat zien hoe gezond we zijn en dat kan anticiperen op zaken als hartaanvallen en infarcten. Zo houdt prothese PX 2 het ademhalingspatroon bij, meet PX 1 bloeddruk en geeft PX 9 inzicht in sociale interactie.

Isaac Monté: "Prosthetic X is een door kunst gedreven innovatieproject dat een dialoog aangaat over het inzichtelijk maken van gezondheidsdata. Hoe monitoren we factoren als luchtkwaliteit, bloeddruk en sociale interactie? Waarom zouden we dit inzichtelijk willen maken? Ook wordt privacy ter discussie gesteld. Wie krijgt er inzicht in onze persoonlijke data? Het zijn allemaal vragen waar we in de toekomst mee te maken gaan krijgen."

Artistieke protheses
Prosthetic X bestaat uit negen artistieke protheses die op de handen en rondom het hoofd geplaatst kunnen worden en dienen als esthetische indicatoren voor het (niet) functioneren van (onderdelen van) het lichaam. De protheses zijn interactief en vormen een serie body extensions die leven, ademen, bewegen en van kleur veranderen, zoals de echte organen in het lichaam. Ze veranderen als reactie op sociale, externe en interne stimuli om zo de levenskwaliteit positief te beïnvloeden. Voorbeelden van de stimuli zijn onder meer sociale interacties, UV-stralen, luchtkwaliteit en bloeddruk. Prothese PX 6 meet bijvoorbeeld radiogolven en PX 3 fungeert als stappenteller.

Naast de negen protheses op het lichaam van de drager is er een tiende prothese: het exo-orgaan, dat bij een naaste - partner, vriend of mantelzorger - kan staan. Deze prothese geeft de 'status' van de andere negen weer, waardoor de ander op afstand inzicht krijgt in de gezondheidstoestand van de drager. Het exo-orgaan meet en verzamelt data van de drager om interactie van de protheses te waarborgen. Via een 'data donatie codicil' bepaalt de drager hoe met de data wordt omgegaan: is het privé, deelbaar met naasten, zorgverleners, wetenschap of zelfs commercieel inzetbaar.

Dialoog
Het project komt voort uit de gedeelde fascinatie van Isaac Monté en In4Art voor healthy ageing en de toenemende behoefte om door middel van design interactie op latere leeftijd mogelijk te maken én te stimuleren. Met Prosthetic X opent Monté het debat en speculeert over urgente vragen rondom dataverzameling, technologieontwikkeling en interactie van technologie met het lichaam - tegen een achtergrond van veroudering, vereenzaming en de menselijke relatie met technologie nu en in de toekomst.

Multidisciplinair project
Prosthetic X is een multidisciplinair project waar Monté technologie, wetenschap, kunst en design laat samenkomen. Hiermee zet hij een volgende stap in zijn fascinatie voor en zoektocht naar de raakvlakken van de verschillende disciplines. Prosthetic X is mede mogelijk gemaakt met de steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, SIDN Fonds en V2.

Over Isaac Monté
De Belgische ontwerper Isaac Monté (Gent, 1988) volgde opleidingen in intereurarchitectuur en productdesign. Tegenwoordig werkt hij vanuit zijn eigen atelier in Rotterdam. Zijn werk bestaat uit designobjecten en -installaties die een reactie zijn op sociale en ecologische issues. Design als een medium om vergeten of onopgemerkte problemen te transformeren in mogelijkheden en kansen. In 2014 ontving Monté de Henri Winkelman Award en in 2015 de Bio Art & Design Award. Isaac Monté exposeert in verschillende galeries en op tentoonstellingen wereldwijd, waaronder OBJECT Rotterdam, Salone del Mobile in Milaan, Venture New York en Venice Design.

Dagen en tijden

zondag 28 november
14:00 - 18:00
Gratis