Agenda

Museon Live Stream HagueTalks: Hoe kunnen lokale overheden bouwen aan duurzame vrede?

Bookmark
The Hague Talks

Museon Live Stream: 24 maart - Hague Talks
De rol van lokale overheden bij vredesopbouw wordt onderbelicht en vaak overschaduwd door (inter)nationale initiatieven, terwijl lokale en context specifieke vredesinitiatieven zeer succesvol kunnen zijn en een sterke legitimiteit kunnen hebben als ze worden geleid door lokale overheden. Tijdens dit HagueTalks-evenement wordt nader ingegaan op de rol die lokale overheden en hun leiders kunnen spelen bij het waarborgen van duurzame en vreedzame ontwikkeling in hun gemeenschappen.

Omdat de gevolgen van een gewelddadig conflict zich vaak op lokale schaal manifesteren, is een aanpak op lokaal niveau essentieel. Dit biedt regeringen op lokaal niveau de mogelijkheid om bij te dragen aan het voorkomen van conflicten, het bouwen van bruggen en het aangaan van een dialoog na conflicten en het bevorderen van een vreedzame omgeving.

Livestream
Volg deze Engelstalige online dialoog van 16:00 – 17:00 uur op het YouTube-kanaal van HagueTalks: www.youtube.com/user/haguetalks.

Moderator van dit evenement is Hajar Yagkoubi . Als voormalig VN-jongerenvertegenwoordiger brengt Hajar de VN dichter bij jongeren en de jeugd dichter bij de VN.

HagueTalks heeft sprekers uitgenodigd met verschillende achtergronden om hun verhalen te delen en antwoord te geven op vragen als: Wat is de toegevoegde en unieke waarde van lokale overheden bij conflictpreventie en vredesopbouw? Hoe kunnen lokale overheden verbinding maken met het maatschappelijk middenveld en de nationale overheid om succesvolle vredesopbouwinitiatieven te implementeren? Wat zijn de uitdagingen voor lokale overheden op dit gebied die hun mogelijkheden om bij te dragen aan vrede kunnen beperken?

De sprekers

  • Burgemeester van Den Haag, de heer Jan van Zanen.
  • De heer Oscar Escobar is de jongste burgemeester van de stad Palmira (Colombia), die in het verleden is genoemd als een van de gevaarlijkste steden ter wereld. De lokale autoriteiten in Palmira hebben creatieve en effectieve initiatieven ontwikkeld om het geweld te beteugelen, en de stad heeft zich aangesloten bij de Peace in Our Cities-campagne.
  • Katarina Kruhonja , een bekende vredesactiviste en de directeur van het Centrum voor Vrede, Geweldloosheid en Mensenrechten.

HagueTalks
HagueTalks is een internationaal platform voor dialoog over onderwerpen gerelateerd aan vrede en rechtvaardigheid. Hague Talks nodigt iedereen uit voor het delen van gedachten, meningen en vragen. Kijk voor meer informatie en de streamlink op www.haguetalks.com. HagueTalks is onderdeel van het Hague Project Peace and Justice. Dit is een onafhankelijk netwerk bestaande uit 180 in Den Haag gevestigde internationale organisaties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die samenwerken aan een vreedzame, rechtvaardige en veilige wereld. Het project is een initiatief van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Gemeente Den Haag.

One Planet Expo - Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Het Museon als instituut voor Cultuur en Wetenschap vervult zijn door de Verenigde Naties bekrachtigde rol als pionier en inspirator voor het behalen van de 17 wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen in de One Planet expositie. Het museum toont in de dynamische programmering inspirerende oplossingen voor zaken als gender gelijkheid, de klimaatproblematiek, een eerlijke verdeling van voedsel, water en energie. Ook vraagstukken ten aanzien van een vreedzame samenleving, het verkrijgen van begrip voor elkaar, gezondheid en biodiversiteit staan hierin centraal.

Samenwerking 
Het evenement wordt mede georganiseerd door VNG International, het secretariaat van dewereldwijde UCLG Vredesprijs voor lokale overheden, het Museon, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Gemeente Den Haag.

Helaas, dit event heeft reeds plaatsgevonden. Er is nog geen nieuwe datum bij ons bekend voor de volgende editie.

Bekijk alle aankomende evenementen in Den Haag in het agenda overzicht .