icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Klassieke muziek

Musica Antica - Groots in een kleine taal : Camerata Trajectina 50 jaar

Musica Antica - Groots in een kleine taal : Camerata Trajectina 50 jaar
Wijk
Binnenstad
Bezoek website
Favorieten
Voeg toe aan jouw agenda
Jubileumjaar van Camerata Trajectina, dat al 50 jaar pleitbezorger is van zingen in het Nederlands. Het programma wordt bepaald door het publiek.

De moedertaal ligt het dichtst bij het hart. Daarom is Camerata Trajectina al 50 jaar pleitbezorger van zingen in het Nederlands. Wie het œuvre van het ensemble bekijkt, krijgt een cursus in de Nederlandse muziekgeschiedenis. In de woorden van de laudatio bij de Visser-Neerlandiaprijs voor Cultuur: "Dankzij onderzoek en uitvoering heeft Camerata Trajectina onze kennis van de Nederlandse muziek uit de middeleeuwen, de Renaissance en Vroegbarok aanzienlijk verruimd en de mythe weerlegd dat de Nederlandse cultuur een anti-muzikale of muziek-arme cultuur zou zijn geweest. Het ensemble bracht een schat van tot dusver onbekend muzikaal werk aan het licht en voert die uit op hoog professioneel niveau en op enthousiasmerende wijze..."

In dit jubileumjaar wordt er terug gekeken. Wat waren de mooiste projecten en wat leverde de meest bijzondere muziek op? Zijn het de Geuzenliederen, de reien uit de Gijsbrecht, is het Hadewijch, de eerste Nederlandse opera Bacchus, Ceres en Venus, of het Antwerps Liedboek waarvoor ze een Edison ontvingen?

Jij mag het zeggen! Via een uitgebreide peiling en een stemming voorafgaand aan de jubileumtournee worden de onderdelen van het programma bepaald door het publiek van Camerata Trajectina. Samen maken musici en publiek er een gedenkwaardig feest van!

Uitvoerenden

  • Camerata Trajectina

Dagen en tijden

donderdag 16 mei 2024
20:00
€ 29,50
Normaal € 29,50
Omhoog