icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Tentoonstellingen

Pickle Bar presents Slavs and Tatars

Slavs and Tatarts West Den Haag
Wijk
Binnenstad
Tentoonstellings type
Museum
Bezoek website
Favorieten
Voeg toe aan jouw agenda
Pickle Bar presents’ bij West Den Haag is de eerste grootschalige presentatie van het werk van Slavs and Tatars in Nederland. Het kunstenaarscollectief zal nieuw en bestaand werk presenteren dat ingaat op de politiek, materialiteit en instabiliteit van taal. Het Pickle Bar-initiatief van Slavs and Tatars zal vijftien kunstenaars uit haar netwerk koppelen aan een performance-programma door 5 internationale kunstenaars.

Sinds de oprichting in 2006 heeft het collectief Slavs and Tatars scherp inzicht getoond in polemische kwesties in de samenleving. Met behulp van hun eigen methode van kennisproductie hebben ze ruimte gecreëerd voor nieuwe perspectieven in hedendaagse discussies. Hun productie bestrijkt populaire cultuur, spirituele en esoterische tradities, mondelinge geschiedenissen, moderne mythen, evenals wetenschappelijk onderzoek, alles gericht op een gebied ten oosten van de voormalige Berlijnse Muur en ten westen van de Grote Muur van China, bekend als Eurazië.

Slavs and Tatars begon als een boekenclub, en hun proces heeft zich geleidelijk ontwikkeld rondom cycli van diepgaand onderzoek. Uit het onderzoeksmateriaal, variërend van artikelen en proefschriften tot boeken, halen ze de bevindingen en toepassingen en vertalen deze naar diverse vormen van expressie, zoals kunstwerken, lezingen, optredens en literair werk. In de afgelopen vijf jaar heeft Slavs and Tatars hun praktijk van tentoonstellingen, lezingen en publicaties uitgebreid met een mentorprogramma om opkomende professionals uit Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië te ondersteunen. Dit project gaat hand in hand met een Pickle Bar-projectruimte in Berlijn en Pickle Bar-pop-ups over de hele wereld om zo hun Euraziatische platform uit te breiden buiten de grenzen van traditionele instellingen.

Slavs and Tatars heeft in de afgelopen jaren een uitgebreide kunstpraktijk en kennisproductie ontwikkeld. Hun onderzoekscyclus 'Pickle Politics' beschouwt fermentatie als een evoluerend proces van creatieve agitatie dat werken, evenementen, ervaringen en kennis voortbrengt door zichzelf te voeden. Deze dynamiek geeft extra diepgang aan hun tentoonstelling bij West Den Haag, een kunstinstituut gelegen in het politieke hart van Nederland. Het is precies het symbiotische proces dat Slavs and Tatars belichamen, dat een nieuwe context biedt aan met name de gepolariseerde politieke opvattingen die nu ontstaan uit angst voor verandering en vergankelijkheid. Zowel in het publieke als het private domein wordt er steeds meer gereflecteerd op de versnelling, verandering en de verschuiving van culturele tradities en conservatieve waarden.

PICKLE BAR PRESENTS SLAVS AND TATARS
Pickle Bar presents Slavs and Tatars

Dagen en tijden

8 december 17 maart 2024
Woensdag
12:00 – 18:00
Donderdag
12:00 – 18:00
Vrijdag
12:00 – 18:00
Zaterdag
12:00 – 18:00
Zondag
12:00 – 18:00
€ 0,00 - 12,50
Normaal € 12,50
Student € 3,00
tot 16 jaar Gratis
Omhoog