icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Klassieke muziek

Residentie Bachkoor - Haagse Kanjers

Favorieten
Residentie Bachkoor Haagse Kanjers
Wijk
Binnenstad
Bezoek website

Het Residentie Bachkoor bestaat 150 jaar. Zaterdagavond 11 juni vieren de tachtig Haagse amateurzangers deze mijlpaal met een feestelijk jubileumconcert in Amare in Den Haag. Het Residentie Bachkoor pakt uit met hoogtepunten uit het klassieke koorrepertoire, maar maakt ook uitstapjes naar opera, musical en popmuziek. Het koor nodigt voor dit feest verschillende Haagse muziekvrienden uit.  

Het jubileumconcert is geïnspireerd op de beroemde ‘Last Night of the Proms’, de afsluiter van de jaarlijkse BBC-Promsconcerten in Londen. Voor de pauze zijn bekende delen uit het klassieke koorrepertoire te horen. Zoals Haydns Die Schöpfung en Mozarts Mis in C-klein. Uiteraard klinkt ook Bach, met een heel feestelijk stuk. Na de pauze bewijst het Residentie Bachkoor dat het ook uitstekend uit de voeten kan met opera, musical en popmuziek. Speciale gast zijn Pat Smith, nachtburgemeester van Den Haag en zanger van de band Splendid, en de in Den Haag opgeleide mezzosopraan en AVROTROS-presentator Maria Fiselier. Het Haagse Residentie Orkest, waarmee het Residentie Bachkoor een warme muzikale vriendschap heeft, werkt aan het jubileum mee. Jos Vermunt, al 25 jaar vaste dirigent van het koor, staat op de bok. 

Zingen verbindt Den Haag
Het jubileumconcert ‘Haagse Kanjers’ is het sluitstuk van het korenuitwisselingsproject ‘Den Haag Zingt’. Het idee achter dit project is dat het Residentie Bachkoor de verbindende kracht van zingen dit jubileumjaar graag deelt met andere Haagse koren. Leden van het Residentie Bachkoor zongen daarom mee tijdens een repetitie van vier heel verschillende koren en verwelkomden deze zangers tijdens hun eigen repetitie. Deze koren geven een minioptreden voor en na het jubileumconcert.  

Zingen voor vrede  
De verbindende kracht van muziek staat ook op zaterdagmiddag centraal. Onder aanvoering van het Residentie Bachkoor verenigen Haagse koorzangers zich op het plein voor Amare om het vredeslied Dona Nobis Pacem te zingen. Met de actie ‘Den Haag zingt voor vrede’ willen de zangers het plezier van samen zingen onder de aandacht brengen. Corona betekende voor veel koren twee jaren verplicht zwijgen. Nu samen zingen weer kan, zouden zo veel mogelijk inwoners van Den Haag moeten ervaren hoeveel voldoening dat geeft. Deze vredeswens gaat speciaal uit naar de Oekraïners die in Den Haag verblijven. 

150 jaar Residentie Bachkoor 
Het Residentie Bachkoor werd in 1872 opgericht als de Christelijke Zangvereniging Oefening en Stichting. In 1964 werd het omgedoopt tot Residentie Bachkoor. Na 150 jaar is het Residentie Bachkoor springlevend, met ruim tachtig leden van tussen de 20 en 70 jaar en een zeer actieve concertpraktijk. Het Residentie Bachkoor houdt het klassieke koorrepertoire levend in Den Haag en mag zich tot de beste amateurkoren van de stad rekenen. Jos Vermunt is de vaste dirigent en artistiek leider. In maart ontving hij ter gelegenheid van zijn 25-jarige jubileum bij het Residentie Bachkoor de Haagse Stadspenning voor zijn grote bijdrage aan het muziekleven in de stad.   

Dagen en tijden

zaterdag 11 juni
20:00
€ 10,00 - 40,00
Omhoog