icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Klassieke muziek

Residentie Orkest - Vrijheid

Favorieten
Wijk
Binnenstad
Bezoek website

Vrijheid om te maken en om je te mogen uiten. Vanavond hoor je muziek van componisten met een oorlogsgeschiedenis.

De drang om te musiceren heeft geen grenzen, ook al werden kunstenaars in de geschiedenis meermaals het zwijgen opgelegd. Vanavond eert het Residentie Orkest hen die zich lieten horen, zij die in verzet kwamen, in het bijzonder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een aantal van deze Nederlandse componisten werd hiervoor vervolgd. Sommigen zelfs vermoord. Zo schreef Marius Flothuis in kampgevangenschap Sonta da camera. Een van de partituren is daar zoekgeraakt en later teruggevonden. Jan van Gilse kwam in verzet en moest onderduiken. Zijn zonen werden hiervoor gefusilleerd en hij stierf van verdriet. Na de bevrijding heeft het lang geduurd voordat het werk van deze dappere musici de rechtmatige erkenning kreeg. Vanavond hoor je een bijzondere selectie. Dineke Mulock Houwer is tijdens deze bijzondere avond de verteller en omlijst de muziek met de verhalen die erachter schuilen.

Dagen en tijden

woensdag 9 november
20:15
€ 10,00 - 39,00
Omhoog