icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Lezing/debat

Samenleven: hoe delen we onze gemeenschappelijke ruimte?

Studium Generale TU Delft/ SG Café
Wijk
Omliggende gemeenten
Bezoek website
Favorieten
Voeg toe aan jouw agenda

Er is woningnood, vergrijzing, een huurcrisis, een zorgcrisis, torenhoge inflatie. Hoe kan je nog goed leven als je de middelen niet hebt? Wanneer de middelen worden opgepot door enkelen, rest voor de meerderheid slechts een samengeperst bestaan. In kleine, onzekere en eenzame woningen moet je je eigen boontjes doppen.

En wanneer die middelen ook nog eens worden opgepot door enkelen, rest voor de meerderheid slechts om samengeperst te leven in kleine, onzekere en eenzame huizen. Maar onze huidige manier van leven en bouwen is niet de enige. Is er ruimte voor gemeenschappelijk wonen in Nederland? Kunnen we de manier heroverwegen waarop we eigendom kopen, huren en bezitten? Tijdens dit Studium Generale kijken we naar mondiale voorbeelden uit verleden, heden en toekomst ter inspiratie voor een samenleving waar we ook daadwerkelijk samen leven.

Dagen en tijden

maandag 9 december
20:30
€ 7,50 - 12,50
Normaal € 12,50
Student € 7,50
Omhoog