Tentoonstellingen

Tentoonstelling Charles van Beetem Mohammed Ali

Favorieten
Tentoonstelling Charles van Beetem Mohammed Ali
Wijk
Binnenstad
Tentoonstellings type
Galerie
Bezoek website

In de posterwand van het Haags Gemeentearchief is van 22 november 2021 t/m 22 januari 2022 de tentoonstelling Charles van Beetem Mohammed Ali – een marineman en de vooroorlogse islam in Den Haag te zien.

Charles van Beetem Mohammed Ali (1879-1938)
Nederland heeft via de voormalige kolonie Nederlands-Indië al een eeuwenlange ervaring met de islam. Voor de Tweede Wereldoorlog woonden honderden moslims in Den Haag. Al aan het begin van de twintigste eeuw werden er discussies gevoerd over de mogelijkheid een moskee en een islamitische begraafplaats op te richten in Nederland. Het eerste initiatief is in Den Haag genomen door Charles van Beetem Mohammed Ali (1879-1938), een Nederlandse bekeerling tot de islam.

Net over de grens bij Oldenzaal ligt het kleine stadje Salzbergen. Daar, in het toenmalige Pruisen, stond de wieg van Jean Louis Charles van Beetem. Bij zijn geboorte op 8 juli 1879 kreeg hij de roepnaam Charles mee. De toevoeging Mohammed Ali is van een halve eeuw later, toen hij zich als volwassen man bekeerde tot de islam. Charles van Beetem groeide op in een groot rooms-katholiek gezin met twee meisjes en zeven jongens.

Al jong ging Charles van huis. Vanuit Delfzijl vertrok hij in 1893 naar Leiden naar de Kweekschool voor de Zeevaart, een opleidingsinstituut voor de laagste rangen bij de Koninklijke Marine. Charles van Beetem maakte met de Koninklijke Marine twee reizen naar Nederlands-Indië en één naar Curaçao. De reizen met de marine naar Nederlands-Indië en het verblijf in de Oost maakten op hem grote indruk. Zijn verdere leven zou worden bepaald door wat hij daar had gezien…

Dagen en tijden

22 november 22 januari 2022
Maandag
07:00 – 19:00
Dinsdag
07:00 – 19:00
Woensdag
07:00 – 19:00
Donderdag
07:00 – 21:30
Vrijdag
07:00 – 19:00
Zaterdag
09:30 – 17:00
Gratis