icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Cabaret

Tobi Kooiman - Best of 2

Wijk
Binnenstad
Bezoek website
Favorieten
Voeg toe aan jouw agenda

Tobi Kooiman heeft de titel ‘Best Of 2’ gekozen uit zelfbescherming. Hij heeft zich namelijk door ervaren vakbuddy’s laten vertellen dat veel komieken na hun tweede voorstelling geen inspiratie meer hebben.

Dat risico wil Tobi bij voorbaat tackelen. Bij wedstrijdjes doe je meestal Best Of 3, oftewel spelen tot 2-1 of 3-0, maar je hebt ook wel eens Best Of 2. Dan wordt het 2-0 of 1-1, maar bij 1-1 moet je een beslissingswedstrijd spelen en wordt het alsnog 2-1. Dus Best Of 2 en Best Of 3 zijn eigenlijk hetzelfde. Als Tobi na ‘Best Of 2’ geen inspiratie meer heeft, noemt hij zijn derde voorstelling ‘Best Of 3’. Dan doet hij daarin exact hetzelfde als in ‘Best Of 2’, en als mensen dan achteraf komen klagen dat ze alles al kenden, kan hij zeggen: “Dat had je kunnen zien aan de titel.”

  • Een frisse wind
  • Slim grappen
  • Opvallende redeneringen

In Theater PePijn mag je je drankje meenemen in de zaal.

Dagen en tijden

woensdag 13 maart 2024
Try out 20:30
€ 16,00
Omhoog