Tentoonstellingen

W.F. Hermans in vorm

Favorieten
W.F. Hermans, De God Denkbaar, Denkbaar de God, Van Oorschot, Amsterdam 1956. Omslagontwerp: Montevino ps. Nicolaas Wijnberg
Wijk
Binnenstad
Bezoek website

Hermans als uitgever en vormgever

Zelf ontplooit Hermans zich als uitgever en vormgever met uitgaven van de zogenaamde Mandarijnenpers, waaronder het roemruchte Mandarijnen op zwavelzuur. Met instemming van de auteur worden enkele van zijn teksten bibliofiel uitgegeven. Zo verschijnen de gedichten van Sita van de Wissel uit Uit talloze vele miljoenen in de leporello Beertje Bombazijn, in 1981 gedrukt door de Literaire Loodgieters. Ruisend gruis. Een fragment verscheen in 1994 gevat in een bijzondere cassette, waarin een driedimensionaal tafereeltje is verwerkt.

Jubileumuitgaven

Ter gelegenheid van de herdenking van de honderdste geboortedag van W.F. Hermans worden er op 1 september twee boeken gepresenteerd in Huis van het boek: Van pulp tot Pléiade. Het boek der boeken, een fotobibliografie van de werken van Hermans, samenstelling J.M.A. Buiskool Toxopeus, J.W. Derks, J. Tiggelaar & J. Glerum, en bij Uitgeverij IJzer Hermans Honderd, een bundel met bijdragen van een twintigtal auteurs, onder wie P.F. Thomése, A.L. Snijders, Martine Folkersma en Elsbeth Etty.

Dagen en tijden

1 september 28 november
Maandag -
Dinsdag
11:00 – 17:00
Woensdag
11:00 – 17:00
Donderdag
11:00 – 17:00
Vrijdag
11:00 – 17:00
Zaterdag
11:00 – 17:00
Zondag
11:00 – 17:00
GESLOTEN 1e Kerstdag ( 25 december); Nieuwsjaarsdag (1 januari), Eerste Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag
Geopend: 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, 2e Kerstdag
€ 1,50 - € 11,50