icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Dans

Another Kind of Blue - Digital Twin

Wijk
Binnenstad
Bezoek website
Favorieten
Voeg toe aan jouw agenda

In Digital Twin verkent Another Kind of Blue het prikkelende gebied tussen de digitale en de fysieke wereld. Hoe verhouden die werelden zich tot elkaar in een tijd waarin de scheidlijn steeds meer fluïde is geworden?

Bijna alles en iedereen om ons heen heeft een digitale tweeling. Denk aan computersimulaties voor grote bouwwerken, of virtuele prototypes voor nieuwe auto’s. Maar ook jij hebt er één – in de vorm van alle data die er over jou is verzameld. Vaak denken wij als mens, dat wij die digitale kopieën volledig in de hand hebben. Maar is dat wel zo? Wie beïnvloedt uiteindelijk wie? Juist omdat de scheidslijn tussen deze gebieden zo fluïde is, roept het de vraag op waar deze werelden elkaar nodig hebben om te bestaan. Hoe verhouden ze zich tot elkaar en hoe werken ze samen?

De nieuwe avondvullende voorstelling Digital Twin geeft een inkijkje in deze ontastbare tweelingwereld en verkent het overlappende, maar vooral ook prikkelende gebied tussen het digitale en het fysieke. In vier verschillende choreografieën wordt onderzocht hoe de interactie tussen deze twee werelden eruit ziet. Juist omdat de scheidslijn tussen deze gebieden zo fluïde is, roept het de vraag op waar deze werelden elkaar nodig hebben om te bestaan. Hoe verhouden ze zich tot elkaar en hoe werken ze samen? De nieuwe avondvullende voorstelling Digital Twin geeft een inkijkje in deze ontastbare tweelingwereld en verkent het overlappende, maar vooral ook prikkelende gebied tussen het digitale en het fysieke. In vier verschillende choreografieën wordt onderzocht hoe de interactie tussen deze twee werelden eruit ziet.

Dagen en tijden

donderdag 23 januari 2025
19:45
€ 11,00 - 32,00
Normaal € 15,00 - 32,00
Jongeren t/m 29 jaar € 11,00
Omhoog